Større skrift: A A A

Mørke skyer, men vi har noe å gå på

Det er mørke skyer i horisonten, men vi har noe å gå på – det var budskapet fra Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten da hun åpnet Spekterkonferansen 2019.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier at selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder gode forutsetninger, er det likevel «noe å gå på» i møtet med   utfordringene som ligger foran oss i samfunns- og arbeidsliv.
– Vi har noe å gå på når bare drøyt halvparten av befolkningen er helt enig i at verdier må skapes før de kan deles, sier hun.

Avhengig av verdiskapning
Bratten sier at verdiskapningen i næringslivet er avgjørende for at vi skal kunne ha verdens beste velferdsstat.
– Verdiene må skapes, før de kan deles. Det har vært konsensus blant de store og toneangivende partiene. Da er det fascinerende at så mange ikke ser denne sammenhengen, sier hun.

Bratten sier at heller ikke blant de folkevalgte er det en selvfølge at verdier må skapes før de kan fordeles, og viser til en undersøkelse Norgesbarometeret har gjennomført for Spekter.
–Her kommer det frem at hver tredje folkevalgt ikke er «helt enig» i at verdier må skapes før de kan deles, sier hun hoderystende.

Rafting-guider eller oljerarbeidere?
Bratten sier Perspektivmeldingen viser at Norge trenger 20 000 nye arbeidsplasser hvert år fremover.
– Det er ikke likegyldig hvor disse arbeidsplassene kommer. Mens hver oljearbeidsplass bidrar med 7,6 millioner kroner årlig til verdiskapingen, så bidrar en turistarbeidsplass med bare en halv million. Det må altså 15 rafting-guider til for å bidra med like mye til verdiskapingen som en oljearbeider, sier hun.

Bratten spør retorisk om hvilke arbeidsplasser som vil kunne fortjene betegnelsen «den nye oljen».
– Nye arbeidsplasser må for det første komme i næringer som ikke setter klimaavtrykk. De må for det andre ikke oppstå i for stort antall i en allerede stadig voksende offentlig sektor, sa Bratten.

Offentlig sektor vokser
De siste årene har de offentlige utgiftene økt kraftig. Etter hvert vil oljeinntektene gå ned, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og økt etterspørsel etter velferdstjenester.

Bratten sier at oljealderen seiler i sin egen fart inn mot solnedgangen.
– Tiden er åpenbart inne for mer nøkternhet og prioriteringer i offentlig pengebruk. Den gode nyheten er at det er noe å gå på innen flere områder, sa Bratten.

Etterlyser politiske prioriteringer
På oppdrag fra Spekter, har Oslo Economics beregnet samfunnsbesparelsen ved politiske prioriteringer, som blant annet kan mindre somling i utdanningsløpet eller endring av seniorordninger i arbeidslivet.
– Når regjeringen fremstiller det som at handlingsrommet er lite, peker Spekter på at det er handlingsrom – om man gjør politiske prioriteringer, sier Bratten.

Bratten peker på at det er store summer å spare gjennom å effektivisere offentlige anskaffelser. En rapport fra Menon sier at det offentlige kan spare mellom 20 og 30 milliarder årlig kroner gjennom å effektivisere innkjøpene.
– Spekter er positive til innføringen av et anskaffelsesregelverk, og regjeringen har varslet en egen Stortingsmelding om offentlige anskaffelser nå før påske. Bare ved å legge oss på nivå med danskene, vil dette gi en årlig besparelse på på 6,9 milliarder kroner, sier hun.

Bratten peker også på at samfunnet har et verditap på rundt 20 milliarder kroner årlig ved at bare halvparten av studentene fullfører utdanningsløpet innen normert tid.
– Tiden er inne for å se på studiefinansieringsordningen i Norge, sier hun.