Større skrift: A A A

Tidligere statsminister i Danmark og tidligere generalsekretær i Nato - Anders Fogh Rasmussen. Foto: Norsk olje og gass/Jacob Mørch

Vi har fått det bedre, kloden har fått det verre

Vi har fått det bedre, kloden vår har fått det verre. Vi har bare en klode, den må vi ta bedre vare på. Likevel kan ikke fornybar energi erstatte olje og gass som energikilde for en verden som hungrer etter mer energi. Det var åpningsbudskapet under Norsk olje og gass sin årskonferanse torsdag.   

Direktør i foreningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, hadde en tydelig melding til verden, og til konferansedeltakerne under åpningen av foreningens årskonferanse torsdag.
– Fornybar energi kan ikke erstatte olje og gass – som nå dekker fire femdeler av verdens energibehov, sier han.  

Klima er den viktigste utfordringen
Schjøtt-Pedersen peker likevel på at i det store bildet, er å løse klimamålene en av våre viktigste utfordringer.
– Men svaret er ikke å stenge ned norsk olje og gassproduksjon. Selv om bruken av fornybar energi øker kraftig – noe som er helt nødvendig for å få utslippene ned - vil likevel en fjerdedel av energien verden trenger i 2050 måtte komme fra olje og gass, sier han.

Schjøtt-Pedersen sier at norsk oljenæring skal ligge fremst i det digitale skiftet, og finne de smarteste løsningene for en mer miljøvennlig teknologi – og dermed skape mer energi, med mindre utslipp.
– Vi har både kompetansen og teknologien, sier han.

Schjøtt-Pedersen spør retorisk om vi kanskje er for nærsynte, og ikke evner å se det store bildet.
– Selv om vi ser utslippene på norsk sokkel, så evner vi kanskje ikke her hjemme å ta inn over oss hvordan norsk olje og gass bidrar positivt i det globale perspektivet, sier han.

Strenge miljøkrav i Norge
Schøtt Pedersen får støtte fra Arne Sigve Nylund, Konserndirektør for utvikling og Produksjon i Equinor, som sier at om ikke Norge evner å levere olje og gass til det internasjonale markedet – står andre land klar til å overta.
– En undersøkelse fra Stanford universitet viser at om alle land andre la like strenge miljø og utslippskrav til grunn, som det Norge har, ville de globale årlige utslippene vært 700 millioner tonn lavere, sier han.

Nylund peker på at om Polen byttet ut kull som energikilde, og erstattet denne med gass – ville dette redusert Polens årlige utslipp med 1,5 til 2 ganger Norges samlede utslipp gjennom året.
– Det er ikke alltid vi ser endringene fra dag til dag, men vi har alltid endret oss. Alltid utviklet oss, og alltid omstilt oss – det skal vi fortsette med, sier han.

Viktig alliansepartner
Norge produserer omlag 2 % av den oljen verden forbruker, og omlag 3% av den naturgassen verden forbruker.

Tidligere statsminister i Danmark, og tidligere generalsekretær i Nato – Anders Fogh Rasmussen, sier FNs bærekraftsmål – og Parisavtalen om kutt i klimagassutslipp forplikter oss alle.
– På et tidspunkt vil all utvinning av fossilt brennstoff opphøre, nettopp fordi dette ikke er en fornybar ressurs. Men, det er en stund til, sier han.

Fogh Rasmussen er opptatt av Norges rolle som leverandør av olje og gass, og dermed også energi, til Europa – og til våre allianse partnere i Nato.
– Skulle Norge bestemme seg for å stenge ned sin olje og gassproduksjon, ville dette få store negative konsekvenser. Både energipolitisk, og sikkerhetspolitisk, sier han.

Fogh Rasmussen sier Norges produksjon av olje og gass handler om å være selvforsynt, ikke bare for Norge – men også for våre samarbeidspartnere
– Skulle Norge ensidig stanse norsk utvinning av olje og gass, vil dette få store negative konsekvenser. Det ville gjøre Europa svakere, Russland sterkere og det ville svekke verdens demokratier. Det ville forringe det globale miljøet, og øke risikoen for globale konflikter, sier han.

Venn i nøden
Fogh Rasmussen sier at Norge har vært en god venn i nøden for Europa og våre partnere.
– Under Russlands annektering av Krimhalvøyen, var det norske bidraget til det europeiske energimarkedet viktig, sier han.

Fogh Rasmussen peker på at Norge har vært viktig for å demme opp for Russlands energipolitiske grep om Europa.

Han peker på at verdens demokratier svekkes, og at 84 prosent av verdens oljeressurser ligger i autokratiske regimer, med den risikoen dette medfører for det globale energimarkedet.

Nettopp derfor er Norges eksport av olje og gass viktig for både Europa og Nato.