Større skrift: A A A

Leder i Parat, Vegard Einan. Foto: Arve Sigmundstad

Ber statsministeren lytte til opposisjonen

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, lanserer forslag om et fond for etter- og videreutdanning. Nå får han støtte fra Parat, som ber statsministeren komme på banen og vise at hun mener alvor om å lytte til andres gode ideer.

Det var i dagens Aftenposten at leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, lanserte forslaget om å gi partene i arbeidslivet 100 millioner kroner som skal brukes til å gi ansatte fri og stipend – for å bygge ny kompetanse i næringslivet.

Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, som har vært ledet av Arild Grande, legger frem forslaget på Arbeiderpartiets landsmøte i april.

– Fagarbeideren er gullet vårt i industrien. Tre fjerdedeler av den norske nasjonalformuen er folk. Vi må fortsette å investere oljeformuen i folk for å sikre fortsatt konkurransedyktig norsk industri, sier Jonas Garh Støre til Aftenposten.

– Bør ikke være prisgitt arbeidsgiveren
Stortingsrepresentant Arild Grande har ledet Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, som gjennom sin rapport om «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet» foreslår 150 tiltak for å skape et bedre arbeidsliv.
– Norge er klar for en arbeidslivsreform for hele folket i arbeid. Ap inviterer partene i arbeidslivet til en ny samfunnskontrakt for et trygt og anstendig arbeidsliv, sier Aps stortingsrepresentant Arild Grande til Aftenposten.

Det viktigste forslaget er opprettelse av kompetansefondet på 100 millioner kroner som siden skal trappes opp.
– Det bør bli en rettighet for alle arbeidstagere til å oppgradere sin kompetanse. De bør ikke utelukkende være prisgitt arbeidsgiveren, sier Grande som legger til at ingen oppgave er viktigere enn å hele folket i arbeid.

Planen Arbeiderpartiet nå presenterer bygger på det norske trepartssamarbeidet, hvor alle må bidra for at planen skal lykkes. Ap vil blant annet at;

·      ­Myndighetene stiller økonomiske midler til disposisjon.
·     
Arbeidsgiverne skal stille tid, ressurser og plass til disposisjon.
·     
Arbeidstagerne må være motivert og villig til å tilegne seg mer og ny kompetanse.

Leder i Parat, Vegard Einan, er positiv til forslaget fra Arbeiderpartiet nå legger frem, og minner statsminister Erna Solberg om hva hun selv sa i et ferskt portrettintervju i VG.

– 
Vi har en flertallsregjering og vi har en fremforhandlet politisk plattform og mange saker vi er enige om. Men jeg håper vi kan jobbe med saker og saksfelt i Stortinget som gjør at vi også lytter til gode ideer fra andre partier, sa Solberg til VG på nyåret.

Einan mener Erna Solberg her har en mulighet til å vise at hun lytter til andres gode ideer.
– Ta vel imot Støres forslag, og gå i dialog med opposisjonen og oss i fagbevegelsen om hva vi kan gjøre for å sikre reelle muligheter for voksne arbeidstakere til å styrke sin utdanning og kompetanse, sier han til Parat24.