Større skrift: A A A

Tidligere utenriksminister i USA, Hillary Clinton på besøk i Oslo. Foto: Arve Sigmundstad

Clinton: Utfordrende å balansere familieliv og arbeid

Tidligere presidentkandidat, utenriksminister, senator og «First Lady» i USA, Hillary Clinton, er i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet – i regi av Handelshøyskolen BI.

Etter å ha blitt utnevnt til æresdoktor av BI for sitt langvarige arbeid med likestilling, kvinners rettigheter og klimasaken var det tid for Clinton sine kommentarer.  
– Jeg er glad over å være her, og ser fram til samtalen vår på den internasjonale kvinnedagen, sier Clinton.

Clinton sier det å balansere familieliv og arbeid, er en utfordring for mange kvinner – og en økonomisk utfordring for mange familier.
– Samtidig vet vi at familien vil bli styrket av kvinners deltakelse i arbeidslivet, ikke minst fordi dette også gjør noe med muligheten for utvikling, karriere og økonomi, sier hun.

Viktig med mangfold
Clinton sier at enhver leder burde forstå at ved å velge kandidater, ansatte og potensielle ledere fra hele befolkningen, og ikke bare fra det ene kjønn, så har dette noen åpenbare fordeler.
­– Ikke bare har man flere kandidater å velge blant, men man vil også kunne få en mer mangfoldig og differensiert stab. Det igjen er viktig, for å kunne fatte gode beslutninger, sier hun.

Clinton peker også på at kvinners deltakelse i arbeidslivet bidrar til å bedre økonomien ikke bare for enkeltpersoner men også for samfunnet og nasjonen.
– Her har myndighetene er åpenbart ansvar, og må bidra til å legge til rette for kvinners deltakelse i arbeidslivet, sier hun.

Likestilling i feil retning mange steder
Clinton sier mange tror likestillingen går i riktig retning, mens tallene faktisk viser at mange steder i verden går det i gal retning – som i USA.
– Pilene pekte lenge i riktig retning når det gjelder kvinners deltakelse i arbeidslivet også i USA, men nå har det snudd. Et av våre problemer, er mangelen på gode ordninger for fødselspermisjon – og barnepass eller barnehager som folk flest har råd til. Dette gjør noe med kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet, sier hun.

Clinton er opptatt av å få frem poenget om at kvinners deltakelse i arbeidslivet ikke bare er kvinnesak, men like mye en sak for familien.
– 
Familien vil bli styrket av kvinners deltakelse i arbeidslivet, og om de har de samme mulighetene for utvikling og forfremmelse som menn, sier hun.

Presidentvalgkampen
Clinton snakket også om presidentvalgkampen mot Donald Trump, og beskrev den som svært krevende, og hun sa også at hun ikke kan forestille seg å stille som kandidat til presidentvalget igjen.
 Jeg er blant dem som mener at USA velger en president ikke bare for USA, men for hele verden, sier hun.

Torskemiddag
Leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, var tilstede på konferansen og skal etter konferansen ha med seg Hillary Clinton hjem på middag.  
– Ja, det stemmer at hun skal spise middag hjemme hos meg i kveld. Vi kom nær hverandre da vi var kollegaer som utenriksministre. Så da er det hyggelig å kunne invitere henne på torskemiddag når hun er i Norge, sier han til Parat24.

Gahr Støre sier han synes det er bra at norske studenter og fremtidige ledere på denne måten får anledning til å både møte og høre Clinton hennes tanker om et viktig tema som likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet.