Større skrift: A A A

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Foto: Arve Sigmundstad

Likestilling viktigere for Norges økonomi enn oljen

Kvinner er mer lønnsomme enn olje, og ja – jeg mener det i harde kroner og dollar, sa Hadia Tajik (AP) da hun innledet under BI sin konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier likestilling ikke bare handler om politikk og økonomi, men også om rettferdighet og om å ta i bruk talentene til hele befolkningen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier om det skulle være hensiktsmessig å snakke om den "nye oljen" i norsk økonomi, er verdien av kvinner i arbeidsstyrken den beste ekvivalenten.
– La oss ta året 2013, og forestille oss at utviklingen av norsk økonomi er den samme, men at kvinners sysselsetting er på samme nivå som i 1972. Undersøkelser viser at BNP på fastlandsområdet da ville ha vært 3.300 milliarder kroner lavere i forhold til den faktiske BNP-utviklingen i 2013, sier han.

Røe Isaksen får støtte fra Hadia Tajik, som kommer med en enkel men kanskje overraskende påstand.
– Kvinner er mer lønnsomme enn olje. Og ja, jeg mener i harde penger, ikke bare "lønnsom" metaforisk, men i gode gamle dollar og pund, eller kroner og øre, sier hun.  

Kvinner en viktig ressurs
Tajik sier, spøkefullt og rent teoretisk, om du vil være en virkelig rik og vellykket diktator, vil din viktigste ressurs være kvinnene i samfunnet ditt.

– Jeg vil få frem det enkle faktum at å investere i kvinner, å gi kvinner muligheter, det gir ikke bare flere enkeltpersoner muligheten til å lykkes - det gjør samfunnet rikere, sier hun.

La meg ta dere med tilbake i tid, sier Tajik – og forteller historien om en liten jente som vokser opp i en liten bygd på Vestlandet. Datter av innvandrerforeldre, og som likevel vokser opp og blir Norges yngste statsråd.  
– For at jeg som ung kvinne med minoritetsbakgrunn, fra en arbeiderklassefamilie, skulle kunne gjennomgå en slik klassereise – jeg vet ikke om det ville vært mulig mange andre steder i verden, sier hun.

Dette sier noe om det norske samfunnet, mener Tajik.

Tajik sier at mange i Norge tror vi er blant de rikeste landene i verden, fordi vi fant olje utenfor kysten på -70 taller, og deretter har forvaltet verdiene på en klok måte.  
– Men, det er egentlig ikke slik, sier hun.

Kvinners deltakelse i arbeidsivet
Tajik sier at den viktigste grunnen til Norges rikdom, er kvinners deltakelse i arbeidslivet.

Tajik peker spesielt på tre faktorer som har vært viktige for kvinners deltakelse i arbeidslivet.
– Det er
arbeid, velferd og et godt organisert arbeidsmarked – som igjen fører frem til den fjerde faktoren – de lønnsomme kvinnene, sier hun.

Tajik sier at det organiserte arbeidslivet, og sterke fagforeninger har vært viktig for å hindre utnyttelse av arbeidskraft som er på vei inn i arbeidslivet.
– Når det gjelder velferd, så er det å ha et sikkerhetsnett viktig for folk. Det er ikke sant at dette bidrar til å pasifisere oss, eller gjør folk late, lite produktive eller uvillige til å ta risiko. Både erfaring og forskning viser det stikk motsatte, sier hun.

Tajik sier at en viktig grunn til at kvinner ikke deltar på samme måte i arbeidslivet i mange andre land, er nettopp mangelen på velferdstiltak som barnepass eller foreldrepermisjon.
– Foreldrepermisjon og barnehage, er viktige velferdstiltak for å sikre at alle kan delta i arbeidslivet. Og, om halvparten av befolkningen ikke får deltatt i arbeidslivet – er det noe hele samfunnet taper på, sier hun.

Tajik peker på at om andelen kvinner i arbeidslivet i Norge, var like lav som OECD gjennomsnittet – ville det norske samfunnet gå glipp av verdier tilsvarende det norske oljefondet.
– Så derfor min påstand om at kvinner er mer lønnsomme enn olje. Kvinnefrigjøring, det at kvinner deltar i arbeidslivet – det har vært viktig for Norges velstand, sier hun.

Likestilling bra for økonomien

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier likestilling rett og slett betyr god økonomi, velstand, velferd – og rettferdighet.
– Det er mange som snakker om likestilling, og det er bra. Men, det er ikke nok å snakke om det, vi trenger også handlings, sier han.

Røe Isaksen sier at i Norge beveger si oss i riktig retning, og det er mye å feire.
– Likevel er likestilling og spørsmålet om mangfold i næringslivet fortsatt en vedvarende utfordring for land over hele verden. Også i Norge, sier han.

Røe Isaksen sier at likestilling selvsagt er et spørsmål om rettferdighet, men det handler også om forretningsmuligheter.
– Forskning viser en positiv sammenheng mellom selskapets mangfold, inkludert antall kvinner i toppledelsen, og dets økonomiske resultater.

Det er derfor vi bør omfavne mangfold. Mangfold bidrar til å gi ulike og nyttige perspektiver på ulike problemer som er verdifulle for selskapet, sier han.

Jenter gjør det bedre enn gutter på skolen
Røe Isaksen sier at over hele verden ser man at jenter gjør det bedre i skolen enn hva gutter gjør.
– Samtidig ser vi kvinner tre inn på arenaer som tradisjonelt har vært mannsbastioner som legestudier eller jusstudier. Min spådom er at vi vil se dette også innenfor økonomi og teknologi, sier han.

Røe Isaksen sier at om man skal tenke på bærekraft og langsiktig konkuranseevne, da må man legge til rette for å rekruttere fra hele befolkningen – og ikke bare blant halvparten av talentene, som man jo gjør om man bare rekrutterer fra det ene kjønn.
– Se for deg et selskap hvor det ikke er noen åpenbar måte for en kvinne å nå toppen, bare fordi hun er kvinne. Tror du at noen av de talentfulle kvinnene vil ønske å jobbe i et slikt selskap, spør han.

– Nettopp derfor handler dette ikke bare om like muligheter og rettferdighet, men like mye om å langsiktig bærekraft og forretningsmuligheter, sier han.

Røe Isaksen sier han har en datter som er fire år gammel.
– Jeg håper å se en verden hvor det er helt åpenbart for datteren min at hun kan bli alt hva hun vil. Det handler om politikk, det handler om forretninger, konkurransekraft – og det handler om hvordan vi bruker det samlede talentet til alle som bor i landet vårt, sier han.