Større skrift: A A A

Fra venstre: Hele Sofie Bakke, Valentina Gandolfi, Helene Haddeland og Hana Honar. Foto: Arve Sigmundstad

Mens vi venter på Hillary

På kvinnedagen arrangerer Handelshøyskolen BI en internasjonal konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet. Her deltar blant andre Hadia Tajik, Torbjørn Røe Isaksen og Hillary Rodham Clinton. Parat24 er tilstede, og vil rapportere fra konferansen.

På sin nettside melder BI at som en av Europas ledende handelshøgskoler, med store ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt, ønsker BI å bidra til en bedre verden. Et av virkemidlene BI ønsker å bruke, er å skape arenaer for konstruktiv dialog og utveksling av ideer. Det er noe av bakgrunnen for at Handelshøyskolen BI på Kvinnedagen arrangerer en egen konferanse om Gender Equality.

Mens vi venter på Hillary, har Parat24 snakket med noen av studentene på BI om deres tanker rundt kvinnedagen – og likestilling.

Trenger kvinnedagen også i 2019
Helene Sofie Bakke, Valentina Gandolfi, Hele Haddeland og Hana Honar er alle økonomistudenter på BI, og er samstemte i svaret på at ja, vi trenger fremdeles kvinnedagen – også i 2019.
– Vi trenger å bli minnet om verdien av likestilling. Ikke bare i Norge hvor likestillingen tross alt har kommet langt, men internasjonalt hvor vi vet at utviklingen ikke har kommet så langt, sier, Valentina Gandolfi.

Helene Sofie Bakke er enig, og sier vi trenger den internasjonale kvinnedagen ikke bare som en påminnelse om den kampen som fremdeles føres – men også som en feiring av hvor langt vi har kommet her i Norge.

De er alle fire enig om at likestillingen og kvinnekampen i Norge på ingen måte er i mål.
– Vi har fremdeles er kjønnsdelt arbeidsmarked, det er likelønnsutfordringer – og det er fremdeles slik at menn dominerer i topplederstillinger, sier Gandolfi.

Kvinnekamp og likestilling
Bakke påpeker at dette ikke bare er kvinnekamp, men like mye en likestillingskamp.
– Det vil være viktig for oss som fremtidige ledere å være bevist utfordringene knyttet til kjønn, og sørge for et arbeidsliv hvor alle gis like muligheter. Det vil også være et gode for bedriften og arbeidslivet, for på den måten ivaretar vi også mangfoldet, sier hun.

Oscar Damman, som tar en bachelor i Business Administration ved BI sier hver dag burde vært en kvinnedag.
– Det er mye bra her i Norge, men likestillingen er enda ikke i mål. Selv om det har skjedd og skjer mye på likestillingsfeltet, så er dette ikke nok, sier han.

Damman sier det er viktig med tydelige forbilder.
– Statistikken viser at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og etter min oppfatning gjør mange kvinner det mye bedre gjennom utdanningen enn hva menn gjør. Dette vil nok bidra til å dra likestillingen i riktig retning etterhvert, sier han.

Hillary er et stort forbilde
Både Helene Sofie Bakke, Valentina Gandolfi, Hele Haddeland og Hana Honar gleder seg til å høre Hillary Clinton som de ser på som et stort forbilde.
– Gøy, spennende og inspirerende. Det er en drøm å kunne høre og oppleve en kvinne som Hillary Clinton, hun er virkelig et inspirerende forbilde, sier de alle fire.

Budskapet hennes om at kan hun klare det, så kan du klare det – går rett hjem hos studentene på BI i forkant av konferansen.

Parat24 kommer tilbake med mer fra BI sin konferanse om Gender Equality i løpet av dagen. Konferansen streames på nettet, og kan sees via denne linken.