Større skrift: A A A

Solfrid Rong er årets tillitsvalgt

– Solfrid Rong er vår fremste tillitsvalgte i Rettssubjektet den norske kirke, og vår fremste representant overfor Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon – Solfrid Rong er hel ved, og årets tillitsvalgt, sa Vegard Einan da Rong torsdag ble hedret under Paratkonferansen.

Parat-leder, Vegard Einan, fikk æren av å dele ut prisen på Paratkonferansen som samlet nærmere 300 tillitsvalgte fra hele landet.

Einan beskriver Solfrid Rong som en engasjert og tydelig tillitsvalgt.
– Solfrid er en person som står opp for det hun tror på, og som evner å tale Roma midt i mot når det trengs. Hun er en tillitsvalgt som blir lyttet til, og som er ivaretakende overfor ansattgrupper som ofte blir oversett, sier han.

Rong jobber til daglig som økonomisjef i Bjørgvin Bispedømme. Hun er hovedtillitsvalgt for bispedømmene i Parat, og representerer også Parats medlemmer i Kirkerådet. Rong ble medlem i Parat i 2008, og allerede i 2010 ble hun valgt som tillitsvalgt. I 2011 ble Rong valgt som hovedtillitsvalgt – og er nå Parats fremste tillitsvalgte innenfor tariffområdet.

Einan sier at medlemsgruppen Rong representerer er inne i en tøff og krevende omstilling og nedbemanning.
– Parat er ikke den største organisasjonen i kirken, og våre medlemmer er heller ikke de man først tenker på når man tenker de som har kirken som arbeidsplass. Likevel har Solfrid sørget for å markere Parat på en særdeles god måte, og stått opp mot både arbeidsgiver og andre organisasjoner på en forbilledlig måte, sier han.

Einan sier han vet at å stå i nærmest endeløse omstillingsprosesser kan være krevende – og det koster å være den som tar kampen.
– Men, sånn er det å være tillitsvalgt i Parat. Vi oppsøker ikke kampene, men når de ligger foran oss, da viker vi ikke unna. Da trenger vi tydelige, ryddige og redelige tillitsvalgte som Solfrid, sier han.

Kirken har tidligere vært endel av staten. Etter en større reform, er kirken som tidligere var en statlig virksomhet – er nå blitt et eget rettssubjekt, og flyttet ut av staten.

Einan sier Rong har stått overfor nedbemanninger, endrede rammevilkår, omstillinger og omorganiseringer, forhandlinger om sluttpakker - politisk engasjement, folkelig engasjement – og sterke profesjonsforeninger som er opptatt av sine interesser.
– Det har Solfrid gjort på en forbilledlig måte. Solfrid er hel ved, og det er både en ære og en glede å kunne hedre deg med prisen som årets tillitsvalgt, sier han.