Større skrift: A A A

Liten utvikling i pappapermen

Samtidig som regjeringen har innført tredeling av foreldrepermisjonen, gikk antall fedre som tar ut full fedrekvote eller mer, ned i fjor.

Det viser statistikk som Nav publiserte onsdag.

I 2017 var 54,9 prosent av fedrene hjemme med barna sine i 50 dager eller mer. I fjor falt tallet til 54,3 prosent.

Statistikken tar imidlertid ikke høyde for at fedre kan ha startet uttaket av fedrekvoten året før, eller har gradert permisjon som kan strekke seg over flere år.

Fjorårets statistikk viser også at like mange fedre, 7,5 prosent, tok ut korte permisjoner på én til ti dager, som dem som tok lange permisjoner på 71 dager eller mer.

– Fedre tar stort sett ut kvoten og ikke noe mer. Det ser vi nok en gang på denne statistikken, sier familiepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, i en kommentar til NTB.

I juli i fjor ble fedrekvoten økt fra 10 til 15 uker i forbindelse med tredelingen av foreldrepengeordningen. Men dette synes ikke i statistikken for fjoråret ettersom svært få av dem som har blitt fedre etter at den nye ordningen ble innført, har startet sitt uttak.

I fjor mottok i alt 82.400 kvinner og 53.800 menn foreldrepenger. Det er en nedgang på 3 prosent fra 2017.