Større skrift: A A A

Enklere å kombinere dagpenger og utdanning

Parat vil arbeide for å gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanning. Det vedtok Parats landsmøte i Bergen torsdag. Parat Ung-leder Idar Gundersen presenterte følgende resolusjon for landsmøtet, som ga sin fulle tilslutning:

"Teknologisk utvikling og nye organisasjonsformer vil prege det norske arbeidslivet i fremtiden – allerede i 2030 vil 1/3 jobber være automatisert, i følge SSB.

Vi som arbeidstakerorganisasjon kan ikke bremse denne utviklingen, men vi kan påse riktige prosesser og at arbeidstakere blir ivaretatt i disse endringene. Stortingsflertallet ba regjeringen utrede «adgang til å i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger» desember 2017, men lite er skjedd. 

Dagpenger er en rettighet du som arbeidstaker opparbeider deg over tid, men det er ikke tillatt å kombinere dagpenger og studielån. Parat mener derfor at vi som arbeidstakerorganisasjon skal ta til ordet for at arbeidssøkere skal kunne omskolere seg, og tilegne seg ny kunnskap som arbeidssøker. Dette vil sikre mobilitet, og at arbeidslivet får etterspurt kompetanse. Utdanning kan være et virkemiddel som kan motvirke arbeidsledighet og demme opp for utenforskapet. 

Parat ønsker at kravet om «reel arbeidssøker» fremdeles skal gjelde, dette for å sikre at dagpengeordningen ikke blir et alternativ til lånekassen. «Reel arbeidssøker» stiller krav til dialog med NAV, og at man følger opp avtalt aktivitet. Dette sikrer saksbehandler fleksibilitet, innenfor tydelig rammer. 

Parat vil; 
- Arbeide for å gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanning 
- Utdanningsinstitusjoner, offentlig og private skal i større grad tilby enkeltemner"