Større skrift: A A A

Stortinget melder seg inn i Parat

Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på Stortinget har bestemt seg for å melde seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt nasjonalforsamlingen. Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og 29 seksjoner. Det er Stortingets direktør som leder den administrative virksomheten og er sekretær for Stortingets presidentskap.

De ulike avdelingene på Stortinget er følgende: 
* Konstitusjonell avdeling
* Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen
* Forvaltningsavdelingen
* Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen
* Internasjonal avdeling
* IT-avdelingen
* Kommunikasjonsavdelingen

Stortinget er opptatt av å tilgjengeliggjøre historiske arkiv. På Stortingets nettsider kan du derfor søke i stortingsforhandlingene tilbake til 1814 og det finnes et taleregister tilbake til 1857. Du kan lese mer på stortinget.no.