Større skrift: A A A

Statsbudsjettet for 2017

Regjeringen foreslår å utvide utdanningsstøtteperioden til elleve måneder i løpet av fire år og vil gi heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole støtte for en kvart måned mer enn det som gjelder i dag.
Studenter
Våren 2017 vil heltidsstudenter få 2600 kroner mer i studiestøtte, når opptrappingen av studiestøtten er fullført i studieåret 2019-2020, vil heltidsstudenter få en årlig støtte som ligger på ti prosent over dagens nivå. Kostnaden ved å innføre 11 måneders studiestøtte i 2020 er beregnet til 600 millioner kroner. I tillegg bevilges det penger til bygging av 2200 studentboliger til neste år.

– Det er positivt at man får 11 måneders studiestøtte, men problemet er at totalbeløpet fortsatt er for lavt. Den summen man får utbetalt i måneden er ikke tilstrekkelig for å dekke det en student trenger, sier Idar Gundersen, leder i Parat Ung.