Større skrift: A A A

Parat støtter de streikende sykehusansatte

Parat har onsdag sendt støtteerklæring til de streikende sykehusansatte og deres kamp for å få på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier det er grunn til bekymring når stadig flere arbeidsvilkår fastsettes gjennom individuelle avtaler.

Skjæggerud sier økt adgang til å inngå individuelle avtaler vil svekke den kollektive gjennomslagskraften og den enkeltes mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon gjennom tillitsvalgte.
– Individualisering av kollektive ordninger vil dessuten undergrave tariffavtalesystemet og den garantien dette gir for ryddige, objektive og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne, sier Parat-lederen.

Han sier det er uakseptabelt og at det utgjør en sikkerhetsrisiko når leger jobber opp til 60 timers arbeidsuke i 38 av årets 52 uker.

Se brevet med støtte til Akedemikerne her.