Større skrift: A A A

Tom Christian Iversen vikarierer for Birgitte Stormo

Birgitte Stormo trekker seg som basetillitvalgt OSL. Hun ønsker nå å fokusere på CAG-rollen. I den anledning vikarierer tillitsvalgt på TRF, Tom Christian Iversen for Birgitte, fram til nytt valg utlyses i forkant av årsmøtet på nyåret.

Stormo har i tillegg til å være basetillitsvalgt, også fungert som CAG-representant for base BGO, OSL og TRF. Stormo ønsker nå å fokusere på CAG-vervet, og styret takker henne for hennes engasjement som basetillitsvalgt. Nytt valg settes i gang på nyåret i forkant av årsmøtet.

Basetillitsvalgt på Sandefjord-Torp, vikarierer for base Oslo, fram til nytt valg er avgjort. Se kontaktinfo under fanen basetillitsvalgte.