Større skrift: A A A

Statsminister Erna Solberg tale på Finansnæringens dag. Foto: Kilian Munch/Playroom

Flere jobber i staten

I 2018 var det i underkant av 166.000 ansatte i staten, en økning på 1,1 prosent fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.  

Tallene omfatter departementene, Stortinget, Sametinget, Domstolene i Norge, Statsministerens kontor, med underliggende virksomheter.

Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap er ikke med.

Flest avtalte årsverk i staten ble utført i Oslo i 2018 med 28,2 prosent. Deretter følger Trøndelag med 9,4 prosent og Hordaland med 8,2 prosent.

Les også: Misvisende om ABE-reformen