Større skrift: A A A

Forslag til kandidater til Parat NTNUs styre

I år velges både hovedtillitsvalgt, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Parat NTNU.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Ida Ranes.

 ida.ranes@ntnu.no

 Fristen for å komme med forslag er tirsdag 13. februar.

Valgkomiteens innstilling sendes alle medlemmer tre uker før årsmøte og valget gjennomføres to uker før årsmøte - dette i henhold til Parat NTNUs vedtekter § 5 pkt. 8.