Større skrift: A A A

Parat NTNU avholder årsmøte 13. mars 2018

Parat NTNU avholder det 81.ordinære årsmøte den 13.mars, klokken 13:30 - 15:45.

Årsmøtet finner sted  i Akrinn, rom U101. Sverres gate 12.

Alle som er registrert som medlemmer den 1. februar kan delta på årsmøtet. Vi minner samtidig om at lærlinger kan stå som medlemmer og har stemmerett på ordinært /ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som deltar på årsmøtet deltar i trekning av en gave. Det vil bli arrangert egne samlinger i Ålesund og Gjøvik med overføring fra Trondheim via Skype. (Mer informasjon om dette kommer senere)

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 4 uker før Årsmøtet avholdes. Senest to uker før Årsmøtet utsendes saksdokumenter som årsberetning, innkomne forslag fra medlemmene med styrets kommentarer og styrets egne forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet.