Større skrift: A A A

Mangeårig leder i Norwegian kabinforening har overlatt roret til René-Charles Gustavsen. Foto: Trygve Bergsland.

Ny leder i Norwegian kabinforening

René-Charles Gustavsen er valgt som ny leder og Marit Lindén ble takket av når Norwegian kabinforening tirsdag, avholdt årsmøte. Nytt styre konstituerte seg onsdag. Det nye styret består av René-Charles Gustavsen (leder), Trude Mathisen (nestleder) og Anita Johannessen (sekretær og vara for Kristina Malmqvist). Videre er Annika Wallenborg Schoop, Andreas Fossen, Marcus Daniel Hall og Eirin Mauland Hapnes valgt som øvrige medlemmer av styret.

Som basetillitsvalgt i Trondheim er Beate Jensen Granås valgt og Elizabeth  Loreto Oyarce Johannessen er valgt som basetillitsvalgt i Bergen.