Større skrift: A A A

Nytt likestillings- og mangfoldsutvalg i Parat

Anneli Nyberg er gjenvalgt som leder for Parats likestillings- og mangfoldsutvalg. Vi er et rådgivede organ som skal sette søkelys på disse viktige spørsmålene, sier Nyberg. Likestillings- og mangfoldsutvalget er et rådgivende organ for Parats hovedstyre i likestillings- og diskrimineringsspørsmål.  Torsdag satte Parats hovedstyre ned et nytt utvalg for kommende tre-årsperiode, og Anneli Nyberg fra Parat kabinforbund ble gjenvalgt som leder for utvalget.

Nyberg sier utvalget er viktig fordi vi aldri blir ferdig med denne type spørsmål.
– Vi tror at vi er et likestilt samfunn, men det er vi ikke. Vi vet at vi har utfordringer på mange områder; tilrettelegging, integrering og ikke minst når det gjelder likelønn mellom kvinner og menn. Vi skal nå lage en ny en handlingsplan basert på de ulike funksjonsområdene som er definert i likestillingsloven, sier hun.

Dette er Parats nye likestillings- og mangfoldsutvalg: 

Leder:
Anneli Nyberg

Medlemmer:
Unn Kristin Olsen
Stine Bø
Geir Krogh
Ronny Kjønsø
Sara Nustad Mauland
Arvydas Dragonas