Større skrift: A A A

Parat-seier i Arbeidsretten

Parat har igjen vunnet en sak i Arbeidsretten, denne gangen mot Scandinavian Ground Handling (SGH).

Tvisten gjelder hvorvidt det skal betales helligdagstillegg når ansatte sendes hjem før arbeidstidens slutt ved innskrenket program på helligdager. Helt konkret dreier det seg om to SGH-medarbeidere som var på jobb på henholdsvis julaften og nyttårsaften i 2015.

"Flyavtalen del A 2014–2016, fjerde og siste ledd, jf. § 5 nr. 2 bokstav f med protokolltilførsel, er slik å forstå at ansatte har rett til full lønn, skifttillegg og helligdagstillegg i henhold til arbeidsplanen dersom de permitteres i den forstand at de pålegges å gå fra vakten etter fremmøte på arbeidsstedet en helligdag", heter det i dommen fra Arbeidsretten

Det er Parat-advokat Christen Horn Johannessen som har ført saken på vegne av Parat-medlemmene i SGH. Jo Bakke og Tonje Solumsmoen vitnet på vegne av de ansatte.

Arbeidsrettens side om saken