Større skrift: A A A

Forhandlinger Mønsteravtalen 2019.

Dato for forhandlingene er satt til 26. juni. 

Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.

Parat /ThsF sine krav om lønnsendringer vil være tilsvarende som det som ble forhandlet for kommunale ansatte tidligere i år.