Større skrift: A A A

Parat ber Statens pensjonskasse fremskynde rentenedsettelsen

Stortinget ber om at bankene raskt innfører rentekutt som følge av koronakrisen og Norges Bank har nå en styringsrente på 0,25 prosentpoeng. Statens pensjonskasse (SPK) vil fram til 1. juli ha en boliglånsrente på 2,57prosent. Parat-leder Unn Kristin Olsen reagerer kraftig på at regjeringen ikke allerede har bedt Statens pensjonskasse følge opp stortingets oppfordring om raskt å innføre rentekutt.
– Stortinget og Norges Bank gjør tiltak for å hjelpe arbeidstakere i en vanskelig situasjon. Hvorfor ikke Statens pensjonskasse følger opp dette mye raskere er vanskelig å forstå og bryter med intensjonene til regjeringen, sier Olsen.

Andre banker har fått tilsvarende kritikk for å vente med rentenedsettelser på boliglån.
– Jeg registrerer at Nordea og Danske Bank kutter renta i april, mens DNB kutter sin boliglånsrente fra 1. mai. Hvorfor Statens pensjonskasse skal vente ytterligere flere måneder før de kutter sin rente er urimelig, sier Parat-lederen.

Olsen oppfordrer regjeringen og Statens pensjonskasse til å ta øyeblikkelig grep.
– Intensjonen til sentralbanken er å gi krisehjelp til norske bedrifter og husholdninger i en tid hvor mange sliter. Parat organiserer et stort antall ansatte i staten med boliglån i 
Statens pensjonskasse. Vi mener renteendringen må komme kundene til gode så fort det er praktisk mulig å gjennomføre og lenge før dagens plan, sier hun.