Større skrift: A A A

Lokale forhandlinger i havn i Boots

Lokale lønnsforhandlinger er sluttført i Boots apotek. Resultatet ble 0,75 prosent til alle, som kommer i tillegg til det som ble framforhandlet i det sentrale lønnsoppgjøret.  I det sentrale lønnsoppgjøret fikk alle et generelt tillegg på 2,50 pr time, pluss 2 kroner i lavtlønnstillegg. Til sammen 4,50 kroner. Det lokale tillegget kommer på toppen av dette.

Tillegget gis med virkning fra 1. april 2019, og etterbetalingen skjer senest ved lønnskjøringen i august.

Se protokollen her