Større skrift: A A A

Foto: Vetle Daler

Rendyrker apotektekniker-profilen

Farmasiforbundet er best tjent med å være en yrkesorganisasjon for apotekteknikere, og ikke en bredere bransjeorganisasjon. Det bestemte forbundets landsmøte mandag. «Hvem skal Farmasiforbundet organisere? Skal vi fortsatt være en yrkesorganisasjon eller skal vi bli en bransjeorganisasjon?»

Det var mandatet til et utvalg som ble satt ned i 2016, og som i sin innstilling til landsmøtet mener Farmasiforbundet og forbundets medlemmer er best tjent med å være en yrkesorganisasjon for apotekteknikere.

Det var landsmøtet enig i, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

"I en omskiftelig tid med mange endringer i bransjen, mener utvalget medlemmene er best tjent med at Farmasiforbundet er en yrkesorganisasjon, som i all hovedsak organiserer apotekteknikere. Ved å være en sterk yrkesorganisasjon kan vi jobbe for vår egen yrkesgruppe f. eks med grunnutdanningen og etter- og videreutdanning", heter det i utvalgets innstilling.

"Vi har i lang tid jobbet for å heve apotekteknikernes status. Dette gjøres blant annet ved å synliggjøre og øke vår kompetanse. I tiden fremover må vi fortsette dette arbeidet, og sørge for at våre medlemmer får bidra i de nye tjenestene i bransjen", står det i utvalgets innstilling, som ble vedtatt på landsmøtet i Bergen mandag.