Større skrift: A A A

Nedbemanning i IBM

Digi.no opplyser at IBM er i ferd med å gjennomføre en nedbemanning av arbeidsstokken i Norge. Ifølge ansatte er det frykt for at nedbemanningen vil gå ut over driften av landets teletjenester, banktjenester og deler av helsevesenet.

Den planlagte nedbemanningen skal ifølge selskapet bedre lønnsomheten, men rammer ansatte i Norge som drifter en rekke kritiske datasystemer for EVRY og deres kunder.

Leder for Parat Media, Liz Ovesen, sier nedbemanningen trolig omfatter nærmere 150 årsverk.
– Så langt har selskapet sendt ut tilbud om frivillige sluttpakker med frist 30. juni. Hva som skjer dersom det ikke er et tilstrekkelig antall som frivillig tar sluttpakke vet vi ikke ennå, sier Ovesen.

 

Av: Trygve Bergsland