Større skrift: A A A

Lokale forhandlinger 2019

Noen få klubber er ferdig med forhandlingene og det lages en fortløpende oversikt over disse.  så langt har lønnveksten variert mellom 3 og 4 prosent uten overheng og glidning. Oppdatert pr 24.oktober 2019.

Lokale forhandlinger 2019