Større skrift: A A A

Tannhelsepasienters rettigheter styrket

Fra og med den 1. juli innbefatter pasient- og brukerrettighetsloven også tannhelsetjenesten. Et fremskritt for våre pasienter, mener leder av Tannhelsesekretærenes Forbund.
31.07.2019

Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka

FORFATTAR: OTHILDE SKJØSTAD

I 2018 blei det brukt over 3,7 milliardar kroner på den offentlege tannhelsetenesta, ein auke på 50 prosent sidan 2008. Samstundes blir tannhelsa til barn og unge stadig betre.

15.07.2019

Enighet om Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

Parat, sammen med Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) ble onsdag enige med Virke og Tannlegeforeningen om reviderte satser for ansatte som er omfattet av Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Oppgjøret er i tråd med øvrige lønnsoppgjør i år. 
26.06.2019