Større skrift: A A A

Økende kritikk mot Avinor

Et økende press på lønns- og arbeidsforholdene for mange som jobber i luftfarten i Norge, får ansatte til å si opp og søke seg andre jobber. Parat-tillitsvalgte etterlyser Avinors samfunnsansvar.
21.05.2019

Pilot-krav har støtte i befolkningen

To av tre spurte sier de støtter SAS-pilotenes krav om mer forutsigbar arbeidstid.
01.05.2019

Ingen kontakt mellom partene – støtteerklæringene strømmer inn

SAS er åpne for å forhandle om turnusen til pilotene, sier direktør i NHO Luftfart. Tomprat, mener fagforeningsleder for pilotene. Samtidig strømmer støtteerklæringene inn til de streikende.

29.04.2019