Større skrift: A A A

Ansatte krever europeisk samarbeid i Norwegian

I et brev til Norwegians ledelse den 22. november i år krever Parat, sammen med  arbeidstakerorganisasjonene som organiserer ansatte i Norwegian i Sverige, Italia, Spania og England at det opprettes et europeisk samarbeidsutvalg (ESU) i Norwegian group.
06.12.2019

Utvalgsarbeid nærmer seg slutten

Det var i oktober 2018 regjeringen satte ned et offentlig utvalg for å utrede fremtiden for norsk luftfart. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, og utvalget vil i starten av desember legge frem en egen NOU.
31.10.2019

En whisky for mye kan bli tungen på vektskålen

For store, for tunge. Enkelte flypassasjerers håndbagasje lager vanskeligheter fra sikkerhetskontrollen til hattehylla i kabinen. Og bagasjen skaper også problemer for flypassasjeren selv. 
16.10.2019