Større skrift: A A A

Trusler og muligheter ved digitaliseringen

Vi har hørt det før, robotene kommer og arbeidsplassene blir borte. Samtidig vil de færreste av oss tilbake til tiden med brevduer og tre måneders ventetid for å få lagt inn telefon.
05.06.2019

Statstillitsvalgte støtter streiken

Tillitsvalgte på statskonferansen støtter de streikende i Spekter-området. 
05.06.2019

Statskonferansen er i gang

Over 200 Parat-tillitsvalgte i staten er i dag samlet på Gardermoen for årets statskonferanse. Leder av Parat, Vegard Einan, erklærte konferansen for åpnet i en engasjerende tale der han hyllet statsansatte og den viktige jobben de gjør.
05.06.2019