Større skrift: A A A

Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.

Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.
Dato er nå fastsatt til 9. oktober. 

Ny "Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis" publisert

Den nye "Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis" bygger i stor grad på "Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge" som i 2015 ble utarbeidet av de tre universitetene som tilbyr odontologisk utdanning.

19.09.2018

TannBarn Del 1 publiseres 27. september

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, populært kalt TannBarn Del 1 blir endelig publisert.
Det er Helsedirektoratet som utgir retningslinjen om god klinisk praksis ved tannbehandling barn og unge i Norge.
ThsFs representant i utvalget har vært nestleder Anne-Gro Årmo.
11.09.2018