Større skrift: A A A

Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.

Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.
Dato er nå fastsatt til 9. oktober. 

TannBarn Del 1 publiseres 27. september

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, populært kalt TannBarn Del 1 blir endelig publisert.
Det er Helsedirektoratet som utgir retningslinjen om god klinisk praksis ved tannbehandling barn og unge i Norge.
ThsFs representant i utvalget har vært nestleder Anne-Gro Årmo.
11.09.2018

Ikke god nok beskyttelse mot vold og trusler

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Dette samsvarer med våre erfaringer når det gjelder bransjer som har direkte kontakt med befolkningen, som eksempelvis NAV, politiet, apotek og utelivsbransjen, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat.
07.09.2018