Større skrift: A A A

Kommentar: Kjære Parat-medlemmer!

Dere vet så vel at dere er medlem av en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. 
06.09.2019

Budapestklinikken får refs for villedende markedsføring.

Tannlegeforeningen publiserte den 28.8 følgende artikkel på sin hjemmeside.

Tannlegeforeningen har ved flere anledninger varslet Forbrukertilsynet om Budapestklinikkens markedsføring. Tilsynet har konkludert med at markedsføringen ikke har vært i tråd med norsk lov og pålagt Budapestklinikken om å endre måten de markedsfører sine tjenester på.
30.08.2019

Tannhelsepasienters rettigheter styrket

Fra og med den 1. juli innbefatter pasient- og brukerrettighetsloven også tannhelsetjenesten. Et fremskritt for våre pasienter, mener leder av Tannhelsesekretærenes Forbund.
31.07.2019