Valg av hovedtillitsvalgte

Presentasjon av kandidatene!

Monika Nilsen:
Jeg heter Monika Nilsen og er 52 år. Til daglig jobber jeg på Apotek 1 Vestvågøy. Jeg er pr. dags dato Hovedtillitsvalgt og har gleden av å inneha vervet siden 2009.

Jeg brenner for:

-          Kontinuerlig jobbe for å synliggjøre vår yrkesgruppe som er autorisert helsepersonell.

-          Vår yrkesgruppe skal være en viktig bidragsyter i fremtidige arbeidsoppgaver i  Apotek 1

-          Bidra til å jobbe for et godt arbeidsmiljø

-          Jobbe for at alle skal være organisert

-          Løsningsorientert samarbeide i alle ledd

-          Gode lønns- og arbeidsbetingelser

Erfaring:

-          Lang erfaring som tillitsvalgt og Hovedtillitsvalgt

-          Stort nettverk

-          Gode samarbeidsevner med ledelse og medlemmer. Evner å se saker fra ulike ståsteder

-          Flere tillitsvalgtkurs og høyskolestudier, bl.a nettverkrelasjoner og påbyggingsprosesser, coaching, arbeidsrett,    praktisk lederutvikling og Human Resourse Management.

-          Styrerepresentant i EWC som jobber med saker fra hele Europa innen apotekbransjen i Phoenix.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen.

Gi din stemme til meg😊


Ann-Karin Berggren:
Jeg har vært hovedtillitsvalgt i 9 år. På den tiden så har jeg tilegnet meg mye kompetanse, har skolert meg med utdanning i arbeidsrett, praktisk ledelse, organisasjonspsykologi, kurs i forhandlinger, konflikthåndtering og nedbemanning/oppsigelse. Dette gjør at jeg evner å se saker fra forskjellige sider.

I løpet av disse årene så har jeg skaffet meg et stort nettverk som kommer til nytte i vervet, jeg er samfunnsengasjert og sosial. Vervet som hovedtillitsvalgt er spennende og utfordrende.  Jeg stiller til gjenvalg som hovedtillitsvalgt, jeg har lyst til å være med å påvirke sammen med dere med mine kunnskaper slik at vi får gode lønns og arbeidsvilkår og en bra hverdag J.

Godt valg. 

 

Heidi Elisabeth Gram
Jeg er 38 år, har samboer og to barn. Jeg jobber på Apotek1 Xhibition i Bergen og har jobbet i apotek siden 2007.

Tidligere har jeg vært nestleder i Farmasiforbundet region vest, og jeg var fast møtende vara i sentralstyret i forbindelse med at Farmasiforbundet gikk inn i Parat. Nå er jeg 1. vara i regionsutvalget i Parat, region vest.

Jeg stiller til valg som hovedtillitsvalgt fordi jeg ønsker å gjøre en jobb for medlemmene i Farmasiforbundet, og fordi jeg tror det er et givende, lærerikt og interessant verv. Jeg ønsker muligheten til både å ivareta enkeltmedlemmer når det trengs, og samtidig jobbe for hele yrkesgruppen sammen med de andre hovedtillitsvalgte.

Jeg er opptatt av å bevare apotekene som en faghandel, og mener det gjøres gjennom å satse på kompetansen til apotekteknikere, og ved å synliggjøre verdien av å ha autorisert helsepersonell som fagpersoner i apoteket.

Apotekbransjen er i endring, og det er viktig at Farmasiforbundet bruker sin posisjon og kunnskap aktivt inn i kommende omstillinger.

Dersom jeg får mulighet til å påta meg dette vervet, håper jeg at medlemmer vil engasjere seg og komme med innspill i det jeg tror vil bli en spennende periode fremover.