Større skrift: A A A

Lokale tillitsvalgte

 

NTNU, Bibliotek og utdanning (BU)

Tillitsvalgt: Vigdis Rønningen, Avdeling for studieadministrasjon

Vara: Catrine Tangvik, Avdeling for studieadministrasjon

Tillitsvalgt: Hild Melgård, Universitetsbiblioteket

 

NTNU, Økonomi, eiendom og campusservice (ØEC)

Tillitsvalgt: Anne Hilde Ruen Nymoen, Økonomiavdelingen

Tillitsvalgt: Andreas Gjeset, Avdeling for campusservice

Vara: Per Einar Iversen, Avdeling for campusservice

 

NTNU, Rektors stab og organisasjon (RO)

Tillitsvalgt: Elise Christiane Berg Kjølaas

 

NTNU, Vitenskapsmuseet (VM)

Tillitsvalgt: Leena Aulikki Airola

Vara: Eva K. Drageid

 

NTNU, Det humanistiske fakultet (HF)

Tillitsvalgt: Nina Helene Laeskogen

Vara: Gro Synnøve Johnsen

 

NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Tillitsvalgt: Merete Knudtzon Strømsland

Vara: Anett Eksund Oppedal

 

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Tillitsvalgt: Jørn Ove Sæternes

 

NTNU, Fakultet for Informasjonsteknologi og

elektroteknikk (IE)

Tillitsvalgt: Anne Berit Dahl

 

NTNU, Fakultet Ingeniørvitenskap (IV)

Tillitsvalgt: Wenche Wilhelmsen Finseth

Vara: Anne Lise Haugan

 

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap (NV)

Tillitsvalgt: Arild Vatn

Vara Brit-Iren Tiseth

 

NTNU, Fakultet for arkitektur og design (AD)

Tillitsvalgt: Brit Gullvåg

 

NTNU, Fakultet for økonomi (ØK):

Tillitsvalgt: Frøydis Søbstad

Vara: May Astrid Brandås

  

NTNU i Ålesund (ÅSAM):

Tillitsvalgt: Tove Storhaug

Vara: Andreas Sylte

 

NTNU i Gjøvik (GSAM):

Tillitsvalgt: Anne Hilde Ruen Nymoen

Vara: Kari Solfrid Lauritzen