Slingekomite NK

Kontaktpersoner slingekomite:

Kim Rossing Jensen (OSL)

Beate Rasmussen (BGO)

Matthiaz Gappo (CPH)

Thomas D Bodin (VO representant)

Eirin Hapnes Mauland (styrets representant)

 

E-post: slinger@norwegian.com