Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget i SNK ref. SNK's vedtekter:

§ 7.1. 
Forhandlingsutvalget består av styret i SNK. En forhandler fra Parat tiltrer utvalget som utvalgets leder i sentrale forhandlinger.