Større skrift: A A A

Arbeidstid

Hva regnes som arbeidstid? Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Både den tiden arbeidstaker faktisk utfører arbeid og den tiden arbeidstaker har arbeid av passiv karakter regnes som arbeidstid.

13.12.2017

Arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med § 14-6 i Arbeidsmiljøloven og legge den fram for arbeidstakeren. Ønsker arbeidstaker endringer i arbeidsavtalen, må endringene gjøres FØR arbeidskontrakten underskrives av partene. Når arbeidskontrakten er underskrevet , må både arbeidstaker og arbeidsgiver forholde seg til punktene. 
07.05.2007

Overtid

Bestemmelser om overtid er hjemlet i både Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. 
Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som fast ordning, og må bare nyttes i særlige tilfeller som nevnes i AML § 10-6, bl.a. ved uforutsette hendinger, uforutsett arbeidspress, når det har oppstått mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, eller når det er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade.

03.05.2007

Ansettelse

Når en medarbeider ansettes er det noe ulike regler for offentlig og privat virksomhet, men både privat og offentlig virksomhet har stor frihet til å ansette den personen som ønskes. Arbeidsgivere i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem han eller hun vil. Arbeidsmiljøloven og andre lover har imidlertid en del bestemmelser som må overholdes.

03.05.2007