Større skrift: A A A

Lønn og arbeid


ThsF/Parat forhandler om tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningene Virke (for tannhelsesekretærer i private virksomheter), KS (for tannhelsesekretærer i kommunale og fylkeskommunale virksomheter), Spekter (for tannhelsesekretærer i helseforetakene) og Staten (for tannhelsesekretærer i statlige virksomheter).

 

Tariffavtaler:
Hovedtariffavtale i staten 2018-2020
A-rundskriv 1-2018 Hovedtariffavtale 2018-2020 (Kommune/KS-YSK/Parat)
Protokoll Spekter helse A2 - område 10 (15. mai 2018)
Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer 2016-2018 (Virke - YS/Parat)

Hovedavtaler:
Hovedavtalen i staten 2017-2019
Hovedavtalen KS 2016-2017. Forlenget med to år
Hovedavtalen mellom Spekter og YS 2018-2021

Resultater fra tariffoppgjøret 2018:

Privat sektor: Forhandlingen er ikke sluttført. Info kommer når resultatet er klart.
Tariffinformasjon KS 2018
Resultat hovedtariffoppgjøret KS 2018
Tariffinformasjon Oslo kommune 2018
Enighetsprotokoll hovedoppgjøret Oslo kommune 2018
Tariffinformasjon stat 2018
Tariffinformasjon Spekter A-del 2018
Tariffinformasjon Spekter A2-helse 2018

Resultater fra tariffoppgjøret 2017
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2017 
Protokoll forhandlinger Mønsteravtalen 2017
Tariffinformasjon KS 2017
Tariffinformasjon Stat 2017
Tariffinformasjon i pdf i Spekter del A2, mai 2017


Resultater fra tariffoppgjøret 2016:
Tariffinformasjon Mønsteravtalen 2016
Tariffinformasjon KS 2016
Tariffinformasjon stat 2016
Tariffinformasjon - Enighet Spekter Del A1 Helse – Sosiale bestemmelser 22.04.16
Tariffinformasjon - avsluttende for handlinger A2