Styret i Parat kabinforbund

Leder
Anneli Nyberg fra SAS Norge Kabinforening
Mobil: 469 45 059 
E-post: anneli-n@online.no 

Nestleder
Sissel Vian fra Widerøe Kabinforening  
Mobil: 412 73 904
E-post: sissel.vian@wideroe.no

Medlemmer: 
Trude Mathisen fra Norwegian Kabinforening
Mobil: 917 98 910
E-post: trude.mathisen@norwegian.com

Yngve Valle-Kløvstad fra TUI  
Mobil: 952 70 315
E-post: yngve.valle@tuiflynordic.se

Thorbjørn Meland fra Thomas Cook Kabinforening
Mobil: 928 12 100
E-post: thorbjorn.meland@gmail.com