Større skrift: A A A

Medlemsbladet - Tannhelsesekretæren


Illustrasjonsbilde


På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet Tannhelsesekretæren er derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen beslutningstakere. Samtidig er bladet en god kanal for å annonsere etter nytt personell fra tannhelsetjenesten. Som eneste fagblad for tannhelsesekretærer er bladet et naturlig førstevalg om du vil treffe tannhelsesekretærer med din annonsering.

Tannhelsesekretæren 1 - 2019

Tannhelsesekretæren 4 - 2018

Tannhelsesekretæren 3 - 2018

Tannhelsesekretæren 2 - 2018

Tannhelsesekretæren 1 - 2018

Tannhelsesekretæren 4 - 2017

Tannhelsesekretæren 3 - 2017

Tannhelsesekretæren 2 - 2017

Tannhelsesekretæren 1 - 2017


Tannhelsesekretæren 4 - 2016

Tannhelsesekretæren 3 - 2016

Tannhelsesekretæren 2 - 2016

Tannhelsesekretæren 1 - 2016

Tannhelsesekretæren 4 - 2015

Tannhelsesekretæren 3 - 2015

Tannhelsesekretæren 2 - 2015

Tannhelsesekretæren 1 - 2015


Tannhelsesekretæren 4 - 2014

Tannhelsesekretæren 3 - 2014

Tannhelsesekretæren 2 - 2014

Tannhelsesekretæren 1 - 2014

Tannhelsesekretæren 4 - 2013

Tannhelsesekretæren 3 - 2013

Tannhelsesekretæren 2 - 2013

Tannhelsesekretæren 1 - 2013

Tannhelsesekretæren 5 - 2012

Tannhelsesekretæren 4 - 2012

Tannhelsesekretæren 2/3 - 2012

Tannhelsesekretæren 1 - 2012

Tannhelsesekretæren 5 - 2011

Tannhelsesekretæren 4 - 2011


Tannhelsesekretæren 3 - 2011

Tannhelsesekretæren 2 - 2011

Tannhelsesekretæren 1 - 2011

Tannhelsesekretæren 5 - 2010


Tannhelsesekretæren 4 - 2010

Tannhelsesekretæren 3 - 2010

Tannhelsesekretæren 2 - 2010

Tannhelsesekretæren 1 - 2010

Tannhelsesekretæren 5 - 2009

Tannhelsesekretæren 4 - 2009

Tannhelsesekretæren 3 - 2009

Tannhelsesekretæren 2 - 2009

Tannhelsesekretæren 1 - 2009

Tannhelsesekretæren 5 - 2008


Tannhelsesekretæren 4 - 2008

Tannhelsesekretæren 3 - 2008

Tannhelsesekretæren 2 - 2008

Tannhelsesekretæren 1 - 2008

Tannhelsesekretæren 4 - 2007

Tannhelsesekretæren 3 - 2007

Tannhelsesekretæren 2 - 2007

Tannhelsesekretæren 1 - 2007