Større skrift: A A A

Parat Ungs regionkontakter

Parat Ung har regionkontakter i alle Parats fem regioner. De fungerer som bindeledd mellom Ung-styret og de unge medlemmene i regionene. Regionkontaktene arrangerer temakvelder og samlinger, og har også ansvar for verving av unge medlemmer.

Regionkontaktene er:

Region sør: Lahvry Helene Fürst Bright, e-post: lvahvry@hotmail.com, Telefon 924 94 583
Region øst: Hans Andreas Bøhmer, e-post: hanboh@gmail.com, Telefon: 922 10 317
Region vest: Erik Andreassen, e-post: eandreassen@gategourmet.com, Telefon: 915 87 808 
Region midt: Hanna Mathilde Sverdrup, e-post: Hanna_sverdrup@hotmail.com, Telefon: 476 20 826
Region nord: Terje Roland, e-post: Terje.grytdal.roland@domstol.no Telefon: 412 88 076