Større skrift: A A A

Avtaler og forhandlinger

Parat Media er en del av YS og Parat. YS forhandler frem hovedavtalen med arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke. Parat og Parat Media forhandler om bestemmelser og reguleringer på presse- og medieoverenskomsten med Mediebedriftenes landsforening (MBL).

Parat forhandler også med Virke om bestemmelser og reguleringer i funksjonæravtalen.

Presse- og medieoverenskomsten og funksjonæravtalen er de tariffavtalene som de fleste i Parat Media er omfattet av.

Lokale klubber og enheter forhandler med ledelsen i hvert enkelt selskap om lokal lønnsvekst og reguleringer i lokale avtaler/særavtaler.

Resultater fra lokale forhandlinger og opprettelse av lokalavtaler/særavtaler rapporteres inn tilParat Media slik at forbundet og klubbene har oppdatert oversikt over lønnsvekst, lønnsnivå og avtale goder i alle selskaper og konsern.

Parat Media tilbyr verktøy til klubber som skal forhandle slik at man effektivt kan forberede og kostnadsberegne både krav og tilbud.