Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

Parat-leder drøftet NAV-stormen med tillitsvalgte

Stormen raser mot NAV etter skandalen med feiltolkning av lovverket og ansatte som møter publikum i det daglige utsettes for et enormt press. Fredag møtte Parats leder, Unn Kristin Olsen, hovedtillitsvalgt i NAV Parat Oslo, Ann Grund, og Nancy Merete Myrvang som er lokal Parat-tillitsvalgt ved NAV Nordstrand på Lambertseter.
02.11.2019


Parat advarer mot hets og sjikanering av NAV-ansatte

Trygdesaken og NAVs feiltolkning av trygdereglene er alvorlig. Samtidig advarer Parat-leder Unn Kristin Olsen og sentral hovedtillitsvalgt for NAV, Agathe Osland Hellesen, mot at det nå startes en heksejakt mot ansatte og saksbehandlere i NAV.
29.10.2019

Trenger kunnskap, vil ikke på kurs

Norske arbeidstakere ser behovet for å skaffe seg mer kompetanse, men interessen for å melde seg på kurs er synkende. Løsningen på paradokset er å flytte utdanningen inn på arbeidsplassen, mener arbeidslivsekspertene.
09.10.2019

– Fagbrevet gjør meg stolt

– Det går fint å kombinere full jobb med å ta fagbrev, når opplegget er fleksibelt og tilpasset din arbeidssituasjon. Derfor virker mye av det Markussen-utvalget kommer med fornuftig, sier Åsa Andersson, servicemedarbeider på Gardermoen og tillitsvalgt i Parat.
09.10.2019

Kommentar: Kjære Parat-medlemmer!

Dere vet så vel at dere er medlem av en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. 
06.09.2019

– Nok er nok

Nok er nok, statsansatte krever en trygg og god hverdag uten trakassering. Det var introduksjonen til en offentlig samtale mellom leder av YS Stat Pål N. Arnesen og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) under Arendalsuka.

12.08.2019

Klimaet endres nå

Vardø er den eneste byen i Norge med arktisk klima. Våren blir varmere, og Vardø er i ferd med å miste sitt arktiske klima. – Klimaendringene er her nå, det må vi forholde oss til, sier forsker under Næringslivets klimakonferanse.

25.06.2019

Forhandlingene i ILO

I to uker har forhandlingene pågått om en ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet. Fredag ble konvensjonen vedtatt.

21.06.2019

Offensiv politidirektør

Samfunnet endres, kriminaliteten endres – da må også politiet endres, det var noe av budskapet fra politidirektør Benedicte Bjørnland da hun møtte tillitsvalgte fra Parat politiet og Norges Politilederlag i Parat torsdag.

07.06.2019

En fremtid for alle

Denne uken avholder EPSU (European public service union) sin 10 kongress i Dublin. Kongressen samler fagforeningsledere fra hele Europa, med åtte millioner medlemmer i ryggen, primært ansatte i stat og kommune.

06.06.2019

Trusler og muligheter ved digitaliseringen

Vi har hørt det før, robotene kommer og arbeidsplassene blir borte. Samtidig vil de færreste av oss tilbake til tiden med brevduer og tre måneders ventetid for å få lagt inn telefon.
05.06.2019

Statstillitsvalgte støtter streiken

Tillitsvalgte på statskonferansen støtter de streikende i Spekter-området. 
05.06.2019

Statskonferansen er i gang

Over 200 Parat-tillitsvalgte i staten er i dag samlet på Gardermoen for årets statskonferanse. Leder av Parat, Vegard Einan, erklærte konferansen for åpnet i en engasjerende tale der han hyllet statsansatte og den viktige jobben de gjør.
05.06.2019

Forventer enighet om kjønnsbasert vold

ILOs konvensjoner er viktige både for norsk arbeidsliv og globale arbeidstakerrettigheter. I løpet av juni vil det bli avgjort om vi får en ny ILO-konvensjon med et særlig mål om å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering.

05.06.2019

Schibsted vil legge ned kundesenter på Fagernes – 120 kan miste jobben

Konsernledelsen i Schibsted anbefaler å legge ned kundesenteret på Fagernes i Valdres. 120 personer kan miste jobben. – Dramatisk både for lokalsamfunnet og for de ansatte som nå rammes, sier tillitsvalgt.
29.05.2019

Parat øker kompetansen med flere nyansatte

Parat har sterk medlemsvekst og har den siste tiden ansatt flere høyt utdannede innen økonomi og kommunikasjon. Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole, sier det er et mål for organisasjonen å være en attraktiv arbeidsgiver for unge som søker en spennende arbeidsplass.   
 
29.05.2019

Masseoppsigelser ved IFE

Regjeringen la nesten 162 millioner kroner på bordet til IFE gjennom revidert nasjonalbudsjett. Likevel fortsetter prosessene som ventes å lede frem mot masseoppsigelser.

16.05.2019

Veteranpenger går til heving av KNM Helge Ingstad

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter nå at nesten 50 millioner avsatt til skadede veteraner, istedenfor vil bli brukt til å betale for heving av den forliste fregatten.
16.05.2019

Forbereder mulig streik i staten

Når partene i statsoppgjøret møtes hos meklingsmannen over helgen, ligger det sentrale spørsmål om pensjon og AFP i potten. – Unødvendig mekling, kravene burde være enkle å innfri, sier nestleder i Parat som håper å unngå bruk av streikevåpenet.

15.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett: Dette betyr det for lommeboken

Skattepengene kan komme tidligere, nygifte får bedre nytte av skattefordeler og veteranbiler blir billigere. Men mulige rentehopp kan krympe lommeboken.

15.05.2019

Kritisk til oljepengebruken

Regjeringen bevilger penger til flere gode formål gjennom revidert nasjonalbudsjett, men møter kritikk fra ledende økonomer for oljepengebruken. Bekymringsfullt, mener nestleder i Parat.
14.05.2019

Politiet styrkes

Regjeringen foreslår å bevilge 151 millioner kroner til politiet i Revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås å bruke 100 millioner kroner til utstyrsanskaffelse i politiet, i tillegg til at man unntar gevinstrealisering på 51 millioner i 2019.
14.05.2019

Flere arbeidsinnvandrere til Norge i fjor

Ifjor kom 36.900 ikke-nordiske innvandrere til Norge, en nedgang på 5.700 fra året før. Nesten halvparten kom på grunn av arbeid.
13.05.2019

4.200 flere uføretrygdede i Norge det siste året

Ved utgangen av mars i år var det 4.200 flere uføretrygdede i Norge enn på samme tid i fjor.
10.05.2019

Mangelen på arbeidskraft øker i Norge

Norske bedrifter mangler nesten 60.000 personer i arbeidskraft. Det er en økning på 15.000 på ett år, viser NAVs bedriftsundersøkelse.
09.05.2019

Veteranene glemmer aldri

Vi må ikke glemme, var budskapet fra landets politiske ledelse. Mange av veteranene glemmer aldri, de kjenner fremdeles på usikkerheten og utryggheten. De glemmer ikke de gode opplevelsene og kameratskapet, de glemmer heller ikke de mørke og vonde opplevelsene.
08.05.2019

Revisorer raser mot regjeringen

Personalforsikringer, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er nå skattepliktige naturalytelser. Landets revisorer raser.
08.05.2019

Vi må aldri glemme

Vi må aldri glemme, sa lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite da hun onsdag la ned krans på Retterstedet på vegne av Stortinget – for å minnes de som kjempet, og de som falt.
08.05.2019

Frigjøringsdagen og nasjonal veterandag

Frihet er ikke noe vi har fått gratis. Demokrati, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er ikke universelle naturlover. Det samfunnet vi har i dag, har noen kjempet for. I dag, 8. mai, markerer vi frigjøringsdagen og veterandagen.

08.05.2019

Keep calm and carry on

Trusselbildet er mer sammensatt. Vi får uklare skiller mellom militære og sivile mål - og virkemidler. Cyberdomenet er en jungel, og gjennom sosiale medier spres målrettet desinformasjon. Keep calm and carry on, er rådet fra ekspertene.
07.05.2019

FN-rapport tegner illevarslende bilde om naturmangfoldet

Mens naturen bidrar med mer mat, energi og materialer enn noen gang, vil det økende tapet av arter og naturmangfold få alvorlige konsekvenser for hele verden.
07.05.2019

Et nytt trusselbilde

Trusselbildet og samfunnsstrukturene er mer sammensatt enn tidligere. Det krever at myndighetene omstiller seg, og totalforsvarskonseptet revitaliseres.

07.05.2019

Stortinget bes erklære «nasjonal klimakrise»

SV ser til Storbritannia og vil at også Stortinget i Norge skal erklære at klimaendringene har ført landet ut i en nasjonal nødsituasjon.
07.05.2019

SAS og pilotene mekler fortsatt

Etter over 22 timers mekling er SAS og pilotene fortsatt ikke kommet til enighet. Partene møttes til mekling etter seks dager med streik.
02.05.2019

Pilot-krav har støtte i befolkningen

To av tre spurte sier de støtter SAS-pilotenes krav om mer forutsigbar arbeidstid.
01.05.2019

Partene i SAS-streiken møtes til mekling onsdag

Partene i SAS-streiken skal møtes til mekling hos Riksmekleren 1. mai klokken 11. Det bekrefter riksmekler Mats Wilhelm Ruland overfor NTB.
01.05.2019

YS, LO og KS enige i kommuneoppgjøret

YS og LO har kommet til enighet med KS i mellomoppgjøret for de kommuneansatte. Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene. Nestleder i Parat, Unn-Kristin Olsen berømmer forhandlerne fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden som har kommet i havn med det som av flere omtales som krevende forhandlinger.
01.05.2019

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Staten kom ikke organisasjonene i møte på pensjon. Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling.
30.04.2019

SAS permitterer 1.000 ansatte: Kabin- og bakkeansatte erklærer støtte til streikende piloter

SAS permitterer rundt 930 kabinansatte og 70 stuere som følge av pilotstreiken. Likevel høster pilotene støtte fra kollegaer både på bakken og i kabinen.
30.04.2019

Forhandlingene i offentlig sektor: Innspurten er i gang

Forhandlingsdelegasjonene i offentlig sektor sitter tirsdag kveld samlet når lønnsoppgjøret nå går inn i sluttfasen. Fristen er ved midnatt tirsdag, blir partene ikke enige går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

30.04.2019

Ingen tegn til løsning

Etter seks dager med SAS-streik er det stadig ingen tegn til løsning. Samtidig vokser frustrasjonen over en rekke kontroversielle utspill fra NHO og ledelsen i SAS.

30.04.2019

Flere jobber i staten

I 2018 var det i underkant av 166.000 ansatte i staten, en økning på 1,1 prosent fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.  
30.04.2019

Innspurt i forhandlingene

Statlig sektor, KS området og Oslo kommune – alle har de forhandlingsfrist 30. april klokken 24:00. Forhandlingene omfatter 650.000 offentlig ansatte. Kommer partene ikke til enighet, går oppgjøret til mekling.

30.04.2019

Ingen kontakt mellom partene – støtteerklæringene strømmer inn

SAS er åpne for å forhandle om turnusen til pilotene, sier direktør i NHO Luftfart. Tomprat, mener fagforeningsleder for pilotene. Samtidig strømmer støtteerklæringene inn til de streikende.

29.04.2019

Forsker: – En samfunnsmessig og økologisk krise i verden

En av tidenes mest omfattende rapporter om planetens tilstand og utrydningstruede arter fullføres i Paris denne uka.
29.04.2019

Globalt samarbeid i Norwegian

– Det er viktig for Parats medlemmer i Norwegian og Parat, at vi legger til rette for internasjonalt samarbeid for å trygge gode og effektive jobber i Norwegian, sier Parats leder Vegard Einan etter et to-dagers møte med Norwegian-tillitsvalgte fra hele verden. 
29.04.2019

Krever forutsigbarhet for fritid og arbeidstid

Alle SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark er i streik etter brudd i nattens mekling. I Norge er SAS-pilotene organisert i henholdsvis Parat og LO.

26.04.2019

Norwegian-tillitsvalgte fra Europa og USA samlet i Oslo

Norwegian leverte torsdag et underskudd i første kvartal på nærmere to milliarder. Samtidig møtes tillitsvalgte fra hele Europa og USA hos Parat for å drøfte felles utfordringer for selskapet, og de ansatte.
25.04.2019

OECD slår alarm om roboter

OECD spår at hver sjuende jobb kan gå tapt på grunn av automatisering de neste 15–20 årene.
25.04.2019

Det nye totalforsvaret

Geopolitiske endringer, fremveksten av hybride trusler, terrorisme og cyberangrep gjør det nødvendig å modernisere totalforsvaret. Ikke minst for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, mat- og vannforsyning, transport- og kommunikasjonssystemer og legemiddelberedskap.
24.04.2019

Dagpengeutbetalingene gikk ned i fjor

Dagpengeutbetalingene gikk ned med 21,3 prosent i fjor. Samtidig ble det flere uføre mens lønn og honorarer økte. Det viser foreløpige tall fra skattemeldingen.
24.04.2019

Forsvarssjefen: Forverret sikkerhetssituasjon i 2018

Russisk sabelrasling gjør at den sikkerhetspolitiske situasjonen sett fra et norsk perspektiv ble forverret i fjor, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Oppdaterte kostnadsanslag for nye kampfly og en havarert fregatt bidrar også til budsjettmessige utfordringer.
24.04.2019

Tre av fire SAS-fly kan bli stående på bakken fredag

Mange tusen reisende vil bli rammet om SAS ikke blir enige med pilotene. SAS er forberedt og tilbyr ombooking for alle som skal reise i helgen.
24.04.2019


Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjøret

Tirsdag starter årets lønnsoppgjør i staten. Trass i at det er et såkalt mellomoppgjør, kan uenighet om pensjon slå knute på forhandlingene.
23.04.2019

Bli med på påskequiz!

Parat inviterer til påskequiz - svar på enkle spørsmål og vær med i trekningen om Flax-lodd!
12.04.2019

Offensive krav i KS-oppgjøret

Torsdag startet forhandlingene i kommunal sektor. Allerede under åpningen antydes det at rammen på 3,2% i privat sektor, kan være for lav for kommunal sektor. Samtidig gir tariffesting av ny pensjonsordning potensielle utfordringer.
11.04.2019

Kompliserte forhandlinger i staten

23. april starter forhandlingene for statlig sektor. I et mellomoppgjør forhandler man vanligvis om kroner og øre, men i statlig sektor bidrar ny pensjonsordning til økt spenning og flere kompliserte spørsmål.
11.04.2019

Nytt lovforslag om offentlig tjenestepensjon

Onsdag legger regjeringen i statsråd frem nytt forslag til pensjon i offentlig sektor. – Den siste store brikken i pensjonsreformen faller nå på plass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
10.04.2019

To av tre studenter tenker ikke på pensjon

To tredeler av norske studenter tenker ikke på pensjon, ifølge Studentundersøkelsen. Studentleder vil ha pensjonsopptjening også i studietiden.
10.04.2019

– Må fra ord til handling

Statsråd Monica Mæland (H) møtte mandag representanter fra hovedsammenslutningene i statlig sektor for å drøfte aktuelle problemstillinger. Leder av YS-Stat, Pål N. Arnesen tok blant annet opp spørsmål knyttet til mobbing og seksuell trakassering i arbeidslivet. – Vi må fra ord til handling, mener Arnesen.
08.04.2019

Vil teste anonyme jobbsøknader

Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn.
08.04.2019

Meklingen fortsetter mot midnatt

Nær 25.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter vil bli tatt ut i streik mandag dersom ikke partene i mellomoppgjøret blir enige før midnatt.
31.03.2019

Meklingen fortsetter søndag

Meklingen fortsetter søndag. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt, tas nærmere 25.000 arbeidstakere ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag morgen.

31.03.2019

Partene greier ikke å bli enige – nå er det opp til riksmekleren

Finner ikke Riksmekleren en løsning i helgens mekling mellom YS, LO og NHO, tas nærmere 25.000 medlemmer ut i streik. Hotell og transport er blant dem som blir rammet.
29.03.2019

– Vil vekke debatt

– Dette vil vekke debatt, var Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sin spontane reaksjon da hun torsdag fikk overrakt den første rapporten fra Sysselsettingsutvalget. Sentralt i rapporten står endringer i sykepengeordningen.
28.03.2019

Viktig pensjonsseier

Tirsdag behandlet finanskomiteen forslag fra regjeringen om egen pensjonskonto, og fjerning av ettårsregelen. I dag får ikke folk som står mindre enn ett år i samme jobb med seg pensjonen som er oppspart, det taper norske arbeidstakere rundt 350 millioner kroner på i året. Nå endres regelverket.
28.03.2019

Kan bli streik fra mandag morgen

Lørdag møtes YS, LO og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Dersom ikke partene kommer til enighet, vil streik kunne bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.
27.03.2019

Mørke skyer, men vi har noe å gå på

Det er mørke skyer i horisonten, men vi har noe å gå på – det var budskapet fra Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten da hun åpnet Spekterkonferansen 2019.

26.03.2019

Ny AFP-ordning rammer unge

Ansatte i privat sektor risikerer at AFP-ytelsen kan bli kraftig redusert hvis de ikke gjennom hele arbeidslivet jobber i en bedrift med tariffavtale.
26.03.2019

Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor

CO2-utslippene fra bruk og produksjon av energi gjorde et nytt hopp i fjor, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Økingen var den kraftigste på lenge.
26.03.2019

Vi er ikke beredt om krisen inntreffer

Mandag ble Totalforsvarskonferansen 2019 avholdt, med helgens hendelser i Hustadviken som bakteppe. Selv om mye fungerer godt i beredskapsarbeidet, er vi hverken som nasjon eller individer ikke godt nok rustet til å møte det uforutsette.
25.03.2019

Støtter politisk streik for klima

Fredag streiker skoleelever over hele landet igjen i protest mot politikernes manglende tiltak i møte med klimatrusselen. – Ikke stopp her. Organiser dere og søk politisk innflytelse, oppfordrer Paratleder.
21.03.2019

Rapport: Finner lykkeligst, nordmenn på tredjeplass

Finland kåres nok en gang til det lykkeligste landet i verden. Også Danmark ligger foran Norge, som er nummer tre på listen.
20.03.2019

Tilliten til det sosiale sikkerhetsnettet er større i Norge

Folk i Norge har større tillit til velferdssystemet enn i mange andre vestlige land og syns oftere politikerne hører på dem, viser en OECD-undersøkelse.
20.03.2019

Vi har fått det bedre, kloden har fått det verre

Vi har fått det bedre, kloden vår har fått det verre. Vi har bare en klode, den må vi ta bedre vare på. Likevel kan ikke fornybar energi erstatte olje og gass som energikilde for en verden som hungrer etter mer energi. Det var åpningsbudskapet under Norsk olje og gass sin årskonferanse torsdag.   

14.03.2019

Gulvet i forhandlingene heves

Teknisk beregningsutvalg (TBU) endrer anslaget for veksten i konsumprisindeksen til 2,4 prosent. Dette hever gulvet i forhandlingene, sier forsker.
13.03.2019

Ber statsministeren lytte til opposisjonen

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, lanserer forslag om et fond for etter- og videreutdanning. Nå får han støtte fra Parat, som ber statsministeren komme på banen og vise at hun mener alvor om å lytte til andres gode ideer.
12.03.2019

Mellomoppgjøret 2019 - hva kan du forvente?

Det går godt i norsk økonomi, og både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden kommer det signaler om reallønnsvekst i 2019. Mandag overleveres kravene partene i privat sektor kravene for årets mellomoppgjør – men hva kan du forvente deg?
11.03.2019

Kvinnedagen like aktuell i 2019

Sara Mauland er tillitsvalgt for Parat ved Universitet i Stavanger, hun sitter i Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg – og hun er med på å arrangere årets 8. mars markering i Stavanger.
08.03.2019

Clinton: Utfordrende å balansere familieliv og arbeid

Tidligere presidentkandidat, utenriksminister, senator og «First Lady» i USA, Hillary Clinton, er i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet – i regi av Handelshøyskolen BI.
08.03.2019

Likestilling viktigere for Norges økonomi enn oljen

Kvinner er mer lønnsomme enn olje, og ja – jeg mener det i harde kroner og dollar, sa Hadia Tajik (AP) da hun innledet under BI sin konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier likestilling ikke bare handler om politikk og økonomi, men også om rettferdighet og om å ta i bruk talentene til hele befolkningen.
08.03.2019

Menn mener det er likestilling – kvinner er ikke like enige

To av tre menn mener kvinner er likestilt i Norge, men under halvparten av kvinnene mener det samme, viser en meningsmåling.
08.03.2019

Mens vi venter på Hillary

På kvinnedagen arrangerer Handelshøyskolen BI en internasjonal konferanse om kvinners deltakelse i arbeidslivet. Her deltar blant andre Hadia Tajik, Torbjørn Røe Isaksen og Hillary Rodham Clinton. Parat24 er tilstede, og vil rapportere fra konferansen.

08.03.2019

Oppfordrer til å delta 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
07.03.2019

Se tariffkonferansen direkte

Årets tariffkonferansen 2019 holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. 
01.03.2019

Full støtte til de streikende

Redningsmenn er en spesiell rase. Når ulykken inntreffer og alle løper bort fra det som har skjedd – da lar redningsmennene seg heise ned fra et helikopter, i en tynn wire – for å nå frem til ulykken. Nå er redningsmennene i Bristow i streik.
28.02.2019

Tilliten, det er gullet vårt

– Det virkelige gullet i det norske samfunnet, det er tilliten vi har til hverandre, tryggheten, det sosiale sikkerhetsnettet – og balansen mellom jobb og fritid, slik innledet Silvija Seres sitt foredrag på Paratkonferansen 2019.

28.02.2019

Solfrid Rong er årets tillitsvalgt

– Solfrid Rong er vår fremste tillitsvalgte i Rettssubjektet den norske kirke, og vår fremste representant overfor Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon – Solfrid Rong er hel ved, og årets tillitsvalgt, sa Vegard Einan da Rong torsdag ble hedret under Paratkonferansen.

28.02.2019

Parat: Lovverket må endres

Parats påstand i saken som ble anlagt mot Norwegian, var at Norwegian Air Shuttle ASA er arbeidsgiver for det flygende personalet i Norwegian. Høyesterett var uenig med Parat. Nå vil Parat endre lovverket.
28.02.2019

Statsråden tok utfordringen på strak arm

Paratleder Vegard Einan utfordret statsråden direkte fra talerstolen på Paratkonferansen om arbeidsgiverbegrepet etter høyesteretts dom i saken Parat hadde anlagt mot Norwegian. Statsråden tok utfordringen på strak arm, og sier hun vil sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere tilknytningsformer i arbeidslivet.
28.02.2019

Se Paratkonferansen direkte

Paratkonferansen 2019 holdes i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Tema: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene.
28.02.2019

Liten utvikling i pappapermen

Samtidig som regjeringen har innført tredeling av foreldrepermisjonen, gikk antall fedre som tar ut full fedrekvote eller mer, ned i fjor.
27.02.2019

Parat i offshore-streik

Meklingen mellom Parat og Bristow Norway førte i natt ikke frem og det er streik fra onsdag morgen. 
27.02.2019

Krever betydelig reallønnsvekst

Reallønnen har stått stille de siste fem årene, nå vil YS-lederen ha en «betydelig reallønnsvekst».
26.02.2019

Flere menn velger kvinnedominert utdanning

Siden 2010 har andelen mannlige elever i kvinnedominerte utdanningsprogram økt. Særlig innen helse- og oppvekstfaget har denne andelen steget.
26.02.2019

Urovekkende om voldtekter i forsvaret

Anslagsvis 24 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier i en spørreundersøkelse at de ble voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier de har blitt forsøkt voldtatt.
19.02.2019

Norsk studie: Sykmelding fører til mer sykefravær blant kolleger

Sykmeldinger fører til overraskende mye sykefravær blant kollegene til dem som er sykmeldt, ifølge norsk studie.
19.02.2019

Populær jobbveiviser

Over tre tusen mennesker har gjennomført Jobbveiviseren, karrierekartleggeren som Parat, Negotia og Delta lanserte i fjor høst. 
18.02.2019

Solidaritetsstøtte til veteraner og kaffebar

Hovedstyret i Parat har tildelt årets solidaritetsmidler i tråd med landsmøtets politiske føringer, og retningslinjer for tildeling av støtte. Pengestøtten deles i år likt mellom organisasjonen Veteran møter veteran og en helt spesiell kaffebar, =kaffe.
07.02.2019

Arbeidslivets klimauke

Denne uka settes klima på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet. ­– Det grønne skiftet må skje på jobben, er budskapet fra både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene som går sammen om kampanjen Arbeidslivets klimauke.
05.02.2019

Månedslønna har fått et løft siste året

Den gjennomsnittlige månedslønnen har økt med 2,9 prosent. Dermed har lønnsveksten tatt seg opp sammenlignet med de to siste årene.
04.02.2019

Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymrer UNICEFs generalsekretær Camilla Viken.
27.01.2019

Statsråder og ledere tar et oppgjør med seksuell trakassering

Denne uka kunne Parat24 melde om alarmerende tall når det gjelder arbeidsgivers oppfølging og rutiner for å håndtere varsler om seksuell trakassering. Arbeidsministeren sier funnene er nedslående og får støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Justisministeren, Forsvarsministeren og Statsråd for høyere utdanning slår fast at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering. 

25.01.2019

Ny tiltakspakke for varsling

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener det er stort forbedringspotensial.
24.01.2019

Regjeringen skulle slankes, nå eser den ut

Regjeringen skulle slankes og byråkratiet skulle reduseres, lovet Erna Solberg (H). Nå setter hun rekord, med 22 statsråder. NHO-foreningen Abelia frykter mer byråkrati og mindre handlekraft.

24.01.2019

UDI-sjefen: – Arbeidsinnvandring går under radaren

Antall arbeidsinnvandrere fra India og andre land utenfor EØS steg i fjor til 6.196. – En type innvandring som går litt under radaren, mener UDI-sjefen.
23.01.2019

Luftfarten i endring

Norsk luftfart er i kontinuerlig endring, og regjeringen har oppnevnt et utvalg for å gjennomgå hvordan man i fellesskap skal møte økt globalisering. Tirsdag ble det første innspillsmøtet avholdt.

23.01.2019

Alarmerende tall knyttet til seksuell trakassering

Tre av ti ansatte i vakt og sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb, det viser en fersk undersøkelse Parat24 har gjennomført. Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er alarmerende funn og vil følge opp overfor bransjen.
20.01.2019

Setter internasjonal dagsorden

Parat har vært bekymret for den store økningen i rapporterte tilfeller av «unruly passengers», og har krevd nye retningslinjer. Nå får Parat støtte fra den europeiske transportføderasjonen (ETF), og løfter problemstillingen både på europeisk og globalt nivå.
14.01.2019

Norge er en handels- og eksportnasjon

Norge er en handelsnasjon og eksporten vår legger grunnlag for flere hundretusen arbeidsplasser i hele landet. Det viktigste markedet for norsk eksport er Europa. Det slås fast i en ny rapport laget for NHO av Menon Economics.
08.01.2019

Forsvarsministeren forbannet over seksuell trakassering

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tok et knallhardt oppgjør med seksuell trakassering under den årlige talen i Oslo Militære Samfund mandag. Både forsvarssjefen og Parat forsvar tar nå grep.

08.01.2019

Parat: Bekymret for rettsikkerheten

Regjeringens ABE-reform gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer både tilliten og kvaliteten i rettspleien, viser en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Parat. – Grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger, sier Vegard Einan, leder i Parat.

07.01.2019

Piloter og kabinansatte i Widerøe kurses om menneskehandel

Flyselskapet Widerøe skal kurse sine piloter og kabinansatte for å lære dem å avsløre ofre for menneskehandel.
19.12.2018

Kvinner i forsvaret bryter tausheten

Kvinner i forsvaret har lenge tiet om seksuell trakassering. Nå snakker de ut i magasinet Forsvarets forum. – En kultur og holdninger vi tar sterk avstand fra, sier Johan Hovde, leder av Parat forsvar.
19.12.2018

Einan gjenvalgt som leder av YS Privat

Parat er det desidert største YS forbundet i privat sektor, med over 5.000 flere medlemmer enn nummer to på listen. Nå er forbundsleder i Parat, Vegard Einan, gjenvalgt som leder av YS Privat.

19.12.2018


Sykelønnen fredes trolig ut neste IA-periode

Forhandlingene om ny IA-avtale er i innspurten. Etter det NTB erfarer vil sykelønnen trolig bli fredet også i neste avtaleperiode.
17.12.2018

Verdien av et organisert arbeidsliv

– Jeg er tilhenger av et organisert arbeidsliv, og jeg mener det er et gode, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun tirsdag åpnet departementets frokostmøte om det organiserte arbeidslivet, med undertittel - hvordan øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.
04.12.2018

Nedbemanning i justissektoren

Forslaget til statsbudsjett for justissektoren har skapt sterke reaksjoner, og det forberedes nedbemanning i domstolene og kriminalomsorgen. Kritiske røster frykter nedbemanning også i politi- og lensmannsetaten.

27.11.2018

YS og Gjensidige med ny avtale

YS har tirsdag fornyet bank- og forsikringsavtalen med Gjensidige. De gode betingelsene i dagens avtale blir enda bedre de kommende årene. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.
 
27.11.2018

Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Parat vil jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det besluttet Parats landsmøte onsdag.
16.11.2018

Enklere å kombinere dagpenger og utdanning

Parat vil arbeide for å gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanning. Det vedtok Parats landsmøte i Bergen torsdag.
16.11.2018

Landsmøtet: Forsvarets veteraner en ressurs for arbeidslivet

Parat mener det norske samfunn og arbeidsliv i større grad må anerkjenne veteranenes kompetanse. Det vedtok Parats landsmøte onsdag.
14.11.2018

Felles front mot menneskehandel

Hva kan ansatte i norsk luftfart bidra med for å bekjempe menneskehandel? Det var tema da Parat Kabinforbund inviterte til workshop sammen med representanter fra NHO, Kripos og Samferdselsdepartementet.
07.11.2018

YS’ likestillingspris til «Likestilt arbeidsliv»

Gruppen bak sertifiseringsprosjektet «Likestilt arbeidsliv» er tildelt årets likestillingspris. YS-leder Jorunn Berland sier dette er et eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet,
 
28.10.2018

Lanserte Jobbveiviseren

Denne uka lanserte Parat den nye tjenesten "Jobbveiviseren" sammen med søsterforbundene Delta og Negotia.  Som fagforeninger hjelper vi deg med det som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, men vi vil også være din støttespiller på flere områder, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
26.10.2018

Fra nå jobber kvinner «gratis» resten av året

De siste månedene av året jobber kvinner ulønnet sammenlignet med menn. SV vil innføre en islandsk likelønnslov for å tette lønnsgapet.
24.10.2018

Endringer verden ikke har sett maken til

En nærmest overmenneskelig innsats og tusener av milliarder av kroner må til for å unngå dramatiske klimaendringer, ifølge FNs klimapanel (IPCC) som la frem sin rapport mandag. – Regjeringen har ingen idé om hvordan klimamålene skal nås, sier norske klimaforskere.

10.10.2018

Einan: Frykter flere fattige pensjonister

Det var under en debatt om pensjon fra første krone på NRK onsdag at Einan tok opp skjevhetene i pensjonssystemet. NHO advarer mot endringer i pensjonssystemet og frykter det vil gå utover bedriftenes inntjeningsevne.
04.10.2018

Pensjonsslaget i Stortinget

NHO satte tonen i fredagens stortingshøring om pensjon fra første krone, og ba Stortinget om å avvise forslaget. YS og LO ba Stortinget si ja til forslaget fra Arbeiderpartiet og SV.

28.09.2018

Pensjon fra første krone er en god ide

NHO går hardt ut mot forslaget om pensjonsopptjening fra første krone. – Svært misvisende argumentasjon fra NHO, sier advokat og pensjonsekspert i Parat.

28.09.2018

Trusselen fra falske nyheter

Det er ikke utenkelig at utenlandske aktører vil påvirke norske beslutningstakere til å ta beslutninger som ikke er i nasjonens interesse. – Det har skjedd før, det vil skje igjen. For cyberdomenets høye tempo, sosiale mediers brede nedslagsfelt og fraværet av redaktørfunksjoner åpner slusene for massepåvirkning, sier forskeren.

26.09.2018

Parat om regionreformen – vil følge opp overfor Stortinget

Mandagens avtale mellom regjeringspartiene og KrF gir flertall for regionreformen i Stortinget. Parat advarer mot forhastede vedtak, ber om åpne høringer og vil følge opp overfor partiene på Stortinget.

25.09.2018

Rapport: Klimaendringer vil gi dyrere mat

Klimaendringer vil føre til redusert matproduksjon og økte matpriser, ifølge en ny rapport fra Utviklingsfondet og Ruralis.
24.09.2018

Skogen Lund slutter i NHO

Kristin Skogen Lund slutter som administrerende direktør i NHO for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.
18.09.2018

Ikke god nok beskyttelse mot vold og trusler

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Dette samsvarer med våre erfaringer når det gjelder bransjer som har direkte kontakt med befolkningen, som eksempelvis NAV, politiet, apotek og utelivsbransjen, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat.
07.09.2018

Elever streiker over hele Norge i klimaprotest

Inspirert av svenske Greta Thunbergs skolestreik for klimaet går norske elever ut i politisk streik i en rekke byer fredag ettermiddag.
07.09.2018

Når krigen kommer

Vi kan ikke spare oss frem til Natos krav om to prosent til forsvar, skriver Johan Hovde, forbundsleder i Parat forsvar, i denne kronikken som først ble publisert hos Forsvarets forum.
06.09.2018

Arbeidsministeren: Vil skjerpe NAV-kravene for sosialhjelp

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, ifølge Dagbladet. Parat advarer mot ordninger som bidrar til å fortrenge ordinære arbeidssøkere.
06.09.2018

Folk er ikke forberedt på krise

Det skapte internasjonale overskrifter da svenske myndigheter våren 2018 sendte brosjyren «Om krisen eller kriget kommer» til alle svenske husstander. Også norske myndigheter ber nordmenn være forberedt på en krise.  
04.09.2018

Skjæggerud tar ikke gjenvalg som Parat-leder

Parats leder gjennom de ti siste årene, Hans-Erik Skjæggerud, har meddelt valgkomiteen i Parat at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november. Parats hovedstyre har samtidig innstilt Skjæggerud som nestleder i YS.
 
29.08.2018

Finansdepartementet: Ingen evaluering av ABE-reformen

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble iverksatt i statsbudsjettet for 2015, og har gitt statlige etater og virksomheter årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent.  – Det pågår ingen evaluering, og det foreligger heller ingen planer om å evaluere reformen, sier Finansdepartementet til Parat24.

29.08.2018

Studenter får bedre vern mot trakassering

Studenter over hele landet skal få ombud som passer på rettighetene deres og hjelper dem i trakasseringssaker. Regjeringen sender nå lovforslaget på høring.
29.08.2018

Bekymringsfull spredning av meslinger

I Europa har 41.000 personer blitt smittet med meslinger så langt i år. Det er nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Åtte personer er rammet i Norge. – Alvorlig og bekymringsfullt, sier leder i Farmasiforbundet i Parat.
24.08.2018

Gir regjeringen råd for å hindre at ansatte går ut på dato

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ber om innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å hindre at folk må slutte i jobb fordi de har utdatert kompetanse.
23.08.2018

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.
22.08.2018

Forskjellene øker

Vi blir flere eldre og færre yngre. Eldrebølgen skyller innover oss og gir oss store utfordringer. Organisasjonsgraden faller, forskjellene øker, 100.000 barn står i fare for å oppleve fattigdom.

21.08.2018

Statsministeren: 43 timers arbeidsuke en mulig løsning

Hvis ikke flere får seg jobb, må de som jobber øke arbeidsuka til 43 timer hvis vi skal slippe å kutte i velferden, advarer statsminister Erna Solberg (H). Skremselspropaganda fra statsministeren, svarer Parat-leder.
14.08.2018

Refser høyresiden for å ta for lett på løsarbeid

Elin Ørjasæter, som selv står politisk til høyre, refser høyrepartiene for ikke ta å innover seg konsekvensene av at andelen faste ansatte er i fritt fall.
14.08.2018

Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.
14.08.2018

300.000 frykter helsa ikke holder

Sviktende helse er den viktigste grunnen til at folk står utenfor arbeidslivet, viser YS Arbeidslivsbarometer. Tall Parat har innhentet viser at mer enn en av ti frykter det er svært eller ganske sannsynlig at arbeidsinnsatsen må reduseres av helsemessige årsaker.

13.08.2018

Flere frykter roboter vil ta jobben

Fire av ti er redd for at roboter og digitalisering vil ta jobben fra dem, viser det siste arbeidslivsbarometeret fra YS som presenteres i sin helhet tirsdag.
13.08.2018

Parat og YS bredt til stede på Arendalsuka

Hvordan hindrer vi at så mange faller ut av arbeidslivet? Det er hovedtemaet når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2018 under Arendalsuka. Tirsdag presenterer Parat, i samarbeid med Abelia og Microsoft, et større initiativ for å digitalisere domstolene.  
10.08.2018

Høyere matvarepriser driver inflasjonen oppover

En økning på hele 3,6 prosent i matvareprisene trakk konsumprisindeksen opp juli. Indeksen økte med 0,7 prosent fra måneden før. Ekspertene forventer renteøkning i september.
10.08.2018

Delmål nådd, eldre står lenger i arbeid

IA-avtalens delmål 3 er oppnådd. Målet om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet innfris ett år foran skjema.  Det gir en gevinst for samfunnet på 40 milliarder kroner. Hvert år.

09.08.2018

Helsa viktigste årsak til at mange ikke er i jobb

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Parat-medlem Lars Magnus Rime kjenner til problemet.
08.08.2018

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.
03.07.2018

– Regionreformen er skakkjørt

Sommeren 2015 gikk sendte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner en oppfordring til alle landets fylkeskommuner om å «ta nabopraten». Startskuddet for en fremtidig regionreform var gitt. – Nå står vi igjen med en skakkjørt prosess, sier Parats hovedtillitsvalgte i Hordaland fylkeskommune.
29.06.2018

YS til ungdommen: Fortsatt mulig å få sommerjobb

Står du fortsatt uten sommerjobb, men vil gjerne tjene noen penger? Fortvil ikke – det er fortsatt mulig å få seg jobb, er YS` råd til ungdommer.
28.06.2018

Undersøkelse: Fire av ti skal ansette sommervikarer

Bare to av fem Virke-bedrifter sier de har planer om å ansette sommervikarer i år, ifølge en fersk rundspørring. Utviklingen bekymrer handelsnæringen.
28.06.2018

En enda bedre arbeidshverdag

November 2018 er det igjen landsmøte i Parat, og Hovedstyret brukte det siste møtet før sommeren til å drøfte visjoner, verdier og politiske prinsipper for Parat inn i neste landsmøteperiode. – Det har preget debatten at det er en optimistisk og positiv kultur i organisasjonen. Det preger også vårt syn på arbeidslivet, og hva Parat kan bidra med for å skape enda bedre arbeidsplasser i fremtiden, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

15.06.2018

Varsling av kritikkverdige forhold

Hovedstyret i Parat vedtok onsdag nye varslingsrutiner for medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært en bred organisatorisk prosess som har ført frem til nye retningslinjer, det borger for at vi skal kunne håndtere varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte, sier generalsekretær Trond R. Hole.

13.06.2018

Parat-seier i Høyesterett

Parat-medlem, Raymond Venås, fikk samme lønn som de fast ansatte, men vikarbyrået nekter å betale ham lønn i reisetiden. Nå har Høyesterett slått fast at innleide vikarer har krav på samme kompensasjon som det fast ansatte har. 
 
04.06.2018

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Nordmenn topper sykefraværsstatistikken i Skandinavia. Virke tror det skyldes sykelønnsordningen i Norge kontra i våre naboland.
01.06.2018

Arbeidstiden gjelder uansett vær

Varmen fra Afrika slår inn over landet, det settes varmerekorder og det er allerede registrert flere tilfeller av tropenetter nå i mai. Du kan likevel ikke velge å gå hjem fra jobb, sier Paratadvokat.

31.05.2018

Vil begrense innleie

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge, og får støtte av KrF.
29.05.2018

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Medlemmene i YS, LO og Unio sier ja til ny tjenestepensjon for 800 000 offentlig ansatte. Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier vi fått en ny tjenestepensjon som er fleksibel og som støtter arbeidslinjen.
 
23.05.2018

Høyesterett skal avgjøre spørsmålet om reell arbeidsgiver

Høyesteretts ankeutvalg har onsdag sagt ja til å behandle saken i spørsmålet om hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier saken er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet.
25.04.2018

Uravstemning om ny offentlig pensjon

Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO, kan innen 15. mai, klokken 10.00 delta i uravstemningen om ny offentlig pensjon. Dersom det blir ja i alle forbundene, vil arbeidsministeren legge frem et nytt lovforslag for Stortinget.
 
23.04.2018

Parat er i streikeberedskap

35 000 medlemmer av YS og LO vil fra søndag være i streik dersom det ikke blir enighet med NHO. Parats medlemmer representerer mange av de streikende og forhandlingsavdelingen i Parat er tilgjengelig for å svare på spørsmål.
07.04.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Stortinget melder seg inn i Parat

Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på Stortinget har bestemt seg for å melde seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt nasjonalforsamlingen.
29.11.2017

Nasjonalt seminar om fatigue i luftfart

Onsdag arrangerer Parat i samarbeid med Luftfartstilsynet, NHO Luftfart, LO Luftfart og Forsvarets sanitet, ved Flymedisinsk institutt et nasjonalt seminar om fatigue i luftfart. Fatigue er et tema som har økende relevans også i Norge.  
29.11.2017

Parat-tillitsvalgte i SSB støtter lederutnevnelsen av Bjørnar Gundersen

Omstillingsprosessen i SSB har lenge skapt bekymring og vært en belastning for ansatte. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, sier han håper ny leder nå i større grad vil lytte til de ansatte slik at prosessene kommer på rett spor.
13.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Nye runder om offentlig pensjon

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) klør etter å komme i gang med nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er beredt til konstruktive forhandlinger. Nye samordningsregler er sendt på høring.
26.09.2017

NHO sier nei til forslag om lærlingfond

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og flere fagforeninger mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier NHO bør bidra positivt til å få flere lærlingeplasser.
20.09.2017

Tillitsvalgtsamling i Pefo

Pefo har samlet sine tillitsvalgte til konferanse der et av temaene er ytterligere tilknytning til Parat. Forbundet har røtter helt tilbake til 1898, men utfordres av kontinuerlige omstillinger i forsvaret. Nå er det kongressen i 2018 som skal ta det endelige valget.
08.09.2017

Parat-annonse kastet ut av DN-bilag

Luftfartstilsynet har torsdag et annonsebilag i Dagens Næringsliv. Utgiver nektet imidlertid å trykke helsidesannonsen fra Parat. Nestleder i Parat Vegard Einan sier annonsen utrykte kritikk mot Luftfartstilsynet, men han liker ikke denne form for sensur.
06.07.2017

Sommerjobben: Hvor mye skal du ha i timen?

Hvor mye skal du ha betalt per time i sommerjobben? Sett deg inn i timelønnssatsene! Det er store forskjeller fra yrke til yrke, men er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen.
03.07.2017

Parat UNG i Dyreparken!

I år arrangeres Parat UNG-samlingen i lekne omgivelser i Dyreparken i Kristiansand. Etter at parken stenger sine porter for kvelden, våkner en egen verden av dyriske og aktivitetsfylte opplevelser til liv. 
24.04.2017

Vinnerne er kåret

Parats påske-quiz er over for denne gang - her finner du årets vinnere.
19.04.2017

UNG-konferanse om fremtidens arbeidsliv

Torsdag og fredag arrangerer ungdomsorganisasjonene i YS konferanse om fremtidens arbeidsliv. Leder for Parat UNG, Idar Gundersen, er prosjektleder og har invitert ungdomspolitikere fra Høyre, FpU, AUF og SU til debatt.
10.11.2016

Statsbudsjettet for 2017

Regjeringen foreslår å utvide utdanningsstøtteperioden til elleve måneder i løpet av fire år og vil gi heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole støtte for en kvart måned mer enn det som gjelder i dag.
06.10.2016

Parat støtter de streikende sykehusansatte

Parat har onsdag sendt støtteerklæring til de streikende sykehusansatte og deres kamp for å få på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier det er grunn til bekymring når stadig flere arbeidsvilkår fastsettes gjennom individuelle avtaler.
07.09.2016

Parat støtter streikende og kansellerer alle kurs og konferanser

YS-lederen oppfordret tirsdag til ikke å bruke hoteller og restauranter som holder åpent til tross for at ansatte er i streik. Parat tar stafettpinnen og går så langt at de kansellerer samtlige av sine kurs og konferanser så lenge streiken varer.
11.05.2016

Ungsamling 2016: På tur til verdens heftigste utsiktspunkter

Parat UNG inviterer til årsmøte og tur på Preikestolen 25-27 mai. Preikestolen er kåret til topp ti av verdens heftigste utsiktspunkter og UNG-styret lover fart og spenning under hele arrangementet.
11.03.2016

Engasjement og utvikling

Det var en fantastisk opplevelse for Parat UNG å være på landsmøtet i 2015. Ikke bare fordi det var en bratt læringskurve, men også fordi vi ble hørt og fikk bidra til å forme organisasjonen de neste tre årene.
11.03.2016