Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

Har kunnskapsbehov, men vil ikke på kurs

Norske arbeidstakere ser behovet for å skaffe seg mer kompetanse, men interessen for å melde seg på kurs er synkende. Løsningen på paradokset er å flytte utdanningen inn på arbeidsplassen, mener arbeidslivsekspertene.
09.10.2019

– Fagbrevet gjør meg stolt

– Det går fint å kombinere full jobb med å ta fagbrev, når opplegget er fleksibelt og tilpasset din arbeidssituasjon. Derfor virker mye av det Markussen-utvalget kommer med fornuftig, sier Åsa Andersson, servicemedarbeider på Gardermoen og tillitsvalgt i Parat.
09.10.2019

Kommentar: Kjære Parat-medlemmer!

Dere vet så vel at dere er medlem av en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. 
06.09.2019

Trusler og muligheter ved digitaliseringen

Vi har hørt det før, robotene kommer og arbeidsplassene blir borte. Samtidig vil de færreste av oss tilbake til tiden med brevduer og tre måneders ventetid for å få lagt inn telefon.
05.06.2019

Statstillitsvalgte støtter streiken

Tillitsvalgte på statskonferansen støtter de streikende i Spekter-området. 
05.06.2019

Statskonferansen er i gang

Over 200 Parat-tillitsvalgte i staten er i dag samlet på Gardermoen for årets statskonferanse. Leder av Parat, Vegard Einan, erklærte konferansen for åpnet i en engasjerende tale der han hyllet statsansatte og den viktige jobben de gjør.
05.06.2019

Ingen streik i staten

Det blir ikke streik i staten etter at partene kom til enighet fredag ettermiddag. – Jeg er strålende fornøyd, sier Parats nestleder Unn Kristin Olsen.
24.05.2019

Streik kan ramme departementer og OsloMet

Onsdag 22. mai starter meklingen i lønnsoppgjøret for statsansatte. Blir det ikke enighet før midnatt torsdag, blir det streik i staten. YS Stat tar i første omgang ut Parat-medlemmer i departementene og ved OsloMet.
16.05.2019

Forbereder mulig streik i staten

Når partene i statsoppgjøret møtes hos meklingsmannen over helgen, ligger det sentrale spørsmål om pensjon og AFP i potten. – Unødvendig mekling, kravene burde være enkle å innfri, sier nestleder i Parat som håper å unngå bruk av streikevåpenet.

15.05.2019

Lønnsoppgjøret i staten – hva skjer?

Natt til 1. mai ble det brudd i forhandlingene i lønnsoppgjøret i staten, og oppgjøret går til mekling. Her er datoene for videre fremdrift.
03.05.2019

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Staten kom ikke organisasjonene i møte på pensjon. Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling.
30.04.2019

Forhandlingene i offentlig sektor: Innspurten er i gang

Forhandlingsdelegasjonene i offentlig sektor sitter tirsdag kveld samlet når lønnsoppgjøret nå går inn i sluttfasen. Fristen er ved midnatt tirsdag, blir partene ikke enige går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

30.04.2019

Flere jobber i staten

I 2018 var det i underkant av 166.000 ansatte i staten, en økning på 1,1 prosent fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.  
30.04.2019

Innspurt i forhandlingene

Statlig sektor, KS området og Oslo kommune – alle har de forhandlingsfrist 30. april klokken 24:00. Forhandlingene omfatter 650.000 offentlig ansatte. Kommer partene ikke til enighet, går oppgjøret til mekling.

30.04.2019


Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjøret

Tirsdag starter årets lønnsoppgjør i staten. Trass i at det er et såkalt mellomoppgjør, kan uenighet om pensjon slå knute på forhandlingene.
23.04.2019

Bli med på påskequiz!

Parat inviterer til påskequiz - svar på enkle spørsmål og vær med i trekningen om Flax-lodd!
12.04.2019

Kompliserte forhandlinger i staten

23. april starter forhandlingene for statlig sektor. I et mellomoppgjør forhandler man vanligvis om kroner og øre, men i statlig sektor bidrar ny pensjonsordning til økt spenning og flere kompliserte spørsmål.
11.04.2019

Nytt lovforslag om offentlig tjenestepensjon

Onsdag legger regjeringen i statsråd frem nytt forslag til pensjon i offentlig sektor. – Den siste store brikken i pensjonsreformen faller nå på plass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
10.04.2019

– Må fra ord til handling

Statsråd Monica Mæland (H) møtte mandag representanter fra hovedsammenslutningene i statlig sektor for å drøfte aktuelle problemstillinger. Leder av YS-Stat, Pål N. Arnesen tok blant annet opp spørsmål knyttet til mobbing og seksuell trakassering i arbeidslivet. – Vi må fra ord til handling, mener Arnesen.
08.04.2019

Vil teste anonyme jobbsøknader

Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader i staten for å hjelpe søkere med innvandrerbakgrunn.
08.04.2019

Kampanje skal få NTNU-ansatte til å fly mindre

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.
18.03.2019

Mellomoppgjøret 2019 - hva kan du forvente?

Det går godt i norsk økonomi, og både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden kommer det signaler om reallønnsvekst i 2019. Mandag overleveres kravene partene i privat sektor kravene for årets mellomoppgjør – men hva kan du forvente deg?
11.03.2019

Oppfordrer til å delta 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
07.03.2019

Se tariffkonferansen direkte

Årets tariffkonferansen 2019 holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. 
01.03.2019

Se Paratkonferansen direkte

Paratkonferansen 2019 holdes i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Tema: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene.
28.02.2019

Krever betydelig reallønnsvekst

Reallønnen har stått stille de siste fem årene, nå vil YS-lederen ha en «betydelig reallønnsvekst».
26.02.2019

Populær jobbveiviser

Over tre tusen mennesker har gjennomført Jobbveiviseren, karrierekartleggeren som Parat, Negotia og Delta lanserte i fjor høst. 
18.02.2019

Arbeidslivets klimauke

Denne uka settes klima på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet. ­– Det grønne skiftet må skje på jobben, er budskapet fra både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene som går sammen om kampanjen Arbeidslivets klimauke.
05.02.2019

Universitetet i Bergen: Debatt om kontorlandskap

Alle fagforeningene ved UiB går sammen for å skape debatt om arbeidsplassutforming. Onsdag blir det debattmøte.
22.01.2019


YS og Gjensidige med ny avtale

YS har tirsdag fornyet bank- og forsikringsavtalen med Gjensidige. De gode betingelsene i dagens avtale blir enda bedre de kommende årene. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.
 
27.11.2018

Lanserte Jobbveiviseren

Denne uka lanserte Parat den nye tjenesten "Jobbveiviseren" sammen med søsterforbundene Delta og Negotia.  Som fagforeninger hjelper vi deg med det som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, men vi vil også være din støttespiller på flere områder, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
26.10.2018

Færre lar seg friste av tidligpensjon

De første årene etter pensjonsreformen var det en stor vekst i antallet alderspensjonister, nå viser ferske tall fra 2017 at utviklingen flater ut. – Pensjonsreformen har bidratt til høyere yrkesaktivitet, mener ekspert.
07.09.2018

Nytt nettverk i staten

Parat etablerer et eget nettverk for hovedtillitsvalgte i de største statlige medlemsgruppene. 
03.09.2018

Skjæggerud tar ikke gjenvalg som Parat-leder

Parats leder gjennom de ti siste årene, Hans-Erik Skjæggerud, har meddelt valgkomiteen i Parat at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november. Parats hovedstyre har samtidig innstilt Skjæggerud som nestleder i YS.
 
29.08.2018

Finansdepartementet: Ingen evaluering av ABE-reformen

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble iverksatt i statsbudsjettet for 2015, og har gitt statlige etater og virksomheter årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent.  – Det pågår ingen evaluering, og det foreligger heller ingen planer om å evaluere reformen, sier Finansdepartementet til Parat24.

29.08.2018

Delmål nådd, eldre står lenger i arbeid

IA-avtalens delmål 3 er oppnådd. Målet om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet innfris ett år foran skjema.  Det gir en gevinst for samfunnet på 40 milliarder kroner. Hvert år.

09.08.2018

Helsa viktigste årsak til at mange ikke er i jobb

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Parat-medlem Lars Magnus Rime kjenner til problemet.
08.08.2018

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.
03.07.2018

Reiseregulativet: Dyrere å bruke egen bil i jobb

Kilometergodtgjørelsen settes ned, og satsene for kost og losji justeres noe opp. Det er noe av resultatet etter nemdbehandling av statens reiseregulativ. 
25.06.2018

En enda bedre arbeidshverdag

November 2018 er det igjen landsmøte i Parat, og Hovedstyret brukte det siste møtet før sommeren til å drøfte visjoner, verdier og politiske prinsipper for Parat inn i neste landsmøteperiode. – Det har preget debatten at det er en optimistisk og positiv kultur i organisasjonen. Det preger også vårt syn på arbeidslivet, og hva Parat kan bidra med for å skape enda bedre arbeidsplasser i fremtiden, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

15.06.2018

Varsling av kritikkverdige forhold

Hovedstyret i Parat vedtok onsdag nye varslingsrutiner for medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært en bred organisatorisk prosess som har ført frem til nye retningslinjer, det borger for at vi skal kunne håndtere varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte, sier generalsekretær Trond R. Hole.

13.06.2018

Parat-seier i Høyesterett

Parat-medlem, Raymond Venås, fikk samme lønn som de fast ansatte, men vikarbyrået nekter å betale ham lønn i reisetiden. Nå har Høyesterett slått fast at innleide vikarer har krav på samme kompensasjon som det fast ansatte har. 
 
04.06.2018

Arbeidstiden gjelder uansett vær

Varmen fra Afrika slår inn over landet, det settes varmerekorder og det er allerede registrert flere tilfeller av tropenetter nå i mai. Du kan likevel ikke velge å gå hjem fra jobb, sier Paratadvokat.

31.05.2018

Vil begrense innleie

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge, og får støtte av KrF.
29.05.2018

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Medlemmene i YS, LO og Unio sier ja til ny tjenestepensjon for 800 000 offentlig ansatte. Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier vi fått en ny tjenestepensjon som er fleksibel og som støtter arbeidslinjen.
 
23.05.2018

Uravstemning om ny offentlig pensjon

Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO, kan innen 15. mai, klokken 10.00 delta i uravstemningen om ny offentlig pensjon. Dersom det blir ja i alle forbundene, vil arbeidsministeren legge frem et nytt lovforslag for Stortinget.
 
23.04.2018

Referat fra det 81.ordinære årsmøte i Parat NTNU

Parat NTNU avholdt  det 81. ordinære årsmøte i  AKRINN, Sverres gate 12, Trondheim den 13.mars

42 stemmeberettigede medlemmer deltok. Referatet finnes her.

Anita Rosmæl sin presentasjon, finner du her

22.03.2018

Forslag til kandidater til Parat NTNUs styre

I år velges både hovedtillitsvalgt, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Parat NTNU.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Ida Ranes.

 ida.ranes@ntnu.no

 Fristen for å komme med forslag er tirsdag 13. februar.

Valgkomiteens innstilling sendes alle medlemmer tre uker før årsmøte og valget gjennomføres to uker før årsmøte - dette i henhold til Parat NTNUs vedtekter § 5 pkt. 8. 

06.02.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

Parat NTNU avholder årsmøte 13. mars 2018

Parat NTNU avholder det 81.ordinære årsmøte den 13.mars, klokken 13:30 - 15:45.

Årsmøtet finner sted  i Akrinn, rom U101. Sverres gate 12.

11.01.2018

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Stortinget melder seg inn i Parat

Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på Stortinget har bestemt seg for å melde seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt nasjonalforsamlingen.
29.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Nye runder om offentlig pensjon

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) klør etter å komme i gang med nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er beredt til konstruktive forhandlinger. Nye samordningsregler er sendt på høring.
26.09.2017

Tilbakemeldinger på nye nettsider

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nye nettsider, både ris og ros. Kom gjerne med forslag! Send disse på epost til hovedtillitsvalgt og ansvarlig redaktør Morten Mørch
07.08.2017

Partipolitisk uavhengig

Parat er partipolitisk uavhengig, og er en fagforening for alle. Vi er tilgjengelige for deg, og jobber for at du skal ha en trygg hverdag - og en bekymring mindre.
20.07.2017

Hvorfor være medlem

Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Etter- og videreutdanning
  • Ferierettigheter
  • Lønnsutvikling
  • Medbestemmelse
  • Oppsigelsesvern
  • Permisjonsrettigheter

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. Samtidig sørger fagforeningen din for at det blir forhandlet fram gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen. Du vil også få tilgang til en rekke gunstige medlemstilbud innen for eksempel bank og forsikring. 

Dersom du er medlem i Parat, men ikke er omfattet av en tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift, men et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt en høy grad av organisering og den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig fortsatt ønsker å organisere seg. 

Parat er din forsikring i arbeidslivet. 

Meld deg inn her! 

 Se flere relaterte artikler på Parat.com

20.07.2017