Større skrift: A A A

Nordens største kabinforbund

Kabinansatte medlemmer i Parat er ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe, TUI og Thomas Cook. Alle er samlet i Parat Kabinforbund som til sammen teller 2400 medlemmer og er med det Nordens desidert største forbund for ansatte i kabin. Fra tidligere har Parat etablert Norsk Pilotforbund som teller i overkant av 1500 piloter, også dette Nordens største forbund for denne yrkesgruppen.

Størrelse og makt gir resultater
Anneli Nyberg fra SAS Norge Kabinforening er valgt som leder, mens Sissel Vian fra Widerøe Kabinforening er valgt som nestleder. Med seg i styret har de fått med seg Trude Mathisen fra Norwegian Kabinforening, Yngve Valle-Kløvstad fra TUI og Thorbjørn Meland fra Thomas Cook Kabinforening.

Nyberg sier de står sterkt sammen og jobber i fellesskap for å fremme kabinansattes behov og rettigheter.
– Vi ser hva våre pilot-kolleger har fått til i fellesskap og vil med våre 2400 medlemmer være en maktfaktor i norsk luftfart, sier hun.

Kontaktpersoner
Anneli Nyberg
Leder Parat Kabinforbund
Telefon: 469 45 059
E-post: anneli-n@online.no