Større skrift: A A A

Pilotforbundet

Pilotforbundet representerer i dag den største samlingen av piloter i Norden. Med våre 1720 medlemmer representerer vi blant annet pilotene i SAS, Norwegian, Widerøe, Bristow Helicopter og Lufttransport Rotorwing - i tillegg til piloter i mindre flyselskaper og politistudenter. Pilotforbundets viktigste mål er å fremme flysikkerheten med vår spesialkompetanse innen luftfart.


I tillegg til Petter Førde, består styret av:
Sindre Haanshuus, Widerøes Flygerforening
Alf Hansen, Norwegian Pilot Union
Johan Forsman, Bristow Norway Flygerforening
Jan Levi Skogvang, ScanNor Flygerforening
Terje Vanvik, ‎Lufttransport Rotorwing

Arbeidsutvalget i Pilotforbundet består av:
Petter Førde, Widerøe
Ståle Idsøe, Norwegian
Trond Solberg, SAS
Stian Holmlimo Kvam, Norwegian
Jan Petter Munkvold, Widerøe
Carl Gilbert Rego, Bristow Norway

Flysikkerhetskomitéen ledes av Stian Holmlimo Kvam, mens IKOM (industriell arbeidskomité) ledes av Trond Solberg.

Kontaktinformasjon:
Petter Førde
Leder Pilotforbundet
Telefon: 924 94 198
E-post: petter.forde@npf.parat.com