Større skrift: A A A

Norsk Pilotforbund

Piloter fra alle de store flyselskapene i Norge er representert i Norsk Pilotforbund i Parat. Petter Førde er leder av organisasjonen som består av omtrent 1600 piloter og dermed er Nordens overlegent største pilotforbund.I tillegg til Førde, består styret av følgende:
Sindre Haanshuus, Widerøes Flygerforening
Alf Hansen, Norwegian Pilot Association
Johan Forsman, Bristow Norway Flygerforening
Jan Levi Skogvang, ScanNor Flygerforening
Terje Vanvik, ‎Lufttransport Rotorwing

Arbeidsutvalget i Norsk Pilotforbund består av:
Petter Førde, Widerøe
Ståle Idsøe, Norwegian
Trond Solberg, SAS
André Skandsen, Widerøe
Carl Gilbert Rego, Bristow Norway

Flysikkerhetskomitéen ledes av André Skandsen, mens IKOM (industriell arbeidskomité) ledes av Trond Solberg.

Kontaktinformasjon:
Petter Førde 
Leder Norsk Pilotforbund i Parat 
Telefon: 924 94 198 
E-post: petter.forde@npf.parat.com