Større skrift: A A A

Om ThsF

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) ble stiftet 23. januar 2007, og er en underorganisasjon i Parat, som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).  ThsF har som formål å:   
  • Arbeide for at yrkesgruppen skal bli synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse
  • Ivareta medlemmenes yrkes- og utdanningsmessige interesser
  • Gjennom Parat ivareta yrkesgruppens interesser vedrørende lønns- og arbeidsvilkår

Yrket som tannhelsesekretær har gjennomgått store endringer de siste årene. Krav til økt effektivitet, ny teknologi og nye arbeidsformer har gjort arbeidet spennende og utfordrende. Jobben er en stor del av livet vårt, derfor er det viktig å sørge for at vi har innflytelse på vår framtidige jobbsituasjon.   

ThsF vil synliggjøre tannhelsesekretærenes kompetanseutvikling, videreutvikle yrket, være høringsinstans og ivareta tannhelsesekretærenes status, lønns- og arbeidsforhold.   Mer enn 1850 tannhelsesekretærer i privat og offentlig sektor er medlemmer i ThsF. 

Vi organiserer både autoriserte og uautoriserte medlemmer. Vår heltidsansatte leder, Gerd Bang-Johansen, jobber daglig med å samle tannhelsesekretærene som yrkesgruppe.   Gjennom nyttige fagkurs og møter bidrar vi til å styrke medlemmenes yrkesidentitet. Kursene gir deltakerne verdifull utvikling i jobben som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.   

Du er velkommen som medlem!