Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

Tannhelsepasienters rettigheter styrket

Fra og med den 1. juli innbefatter pasient- og brukerrettighetsloven også tannhelsetjenesten. Et fremskritt for våre pasienter, mener leder av Tannhelsesekretærenes Forbund.
31.07.2019

Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka

FORFATTAR: OTHILDE SKJØSTAD

I 2018 blei det brukt over 3,7 milliardar kroner på den offentlege tannhelsetenesta, ein auke på 50 prosent sidan 2008. Samstundes blir tannhelsa til barn og unge stadig betre.

15.07.2019

Enighet om Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

Parat, sammen med Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) ble onsdag enige med Virke og Tannlegeforeningen om reviderte satser for ansatte som er omfattet av Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Oppgjøret er i tråd med øvrige lønnsoppgjør i år. 
26.06.2019

Tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst - ledig stilling

Pasientkoordinator til TOO
Vi søker etter tannhelsesekretærer eller helsepersonell med annen relevant erfaring, eventuelt med fagutdanning innen helseadministrasjon i 100 % stilling til pasientkoordinator for TOO prosjektet hos TkØ. TOO prosjekt er et tilrettelagt behandlingstilbud til Tortur-, Overgrep-, Odontofobi pasienter.
24.06.2019

Positiv analyse av norsk tannhelse

Tirsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) deres 2018-analyse av den norske tannhelsetjenesten. Tallene viser at tannhelsen i Norge generelt over er god. Nøkkeltallene avslørte blant annet at over 60 prosent av norske tolvåringer som ble undersøkt i fjor aldri har hatt hull (karies). 

24.06.2019

ThsF-kongressen 2019

4. og 5. juni var 175 tannhelsesekretærer samlet på Gardermoen for faglig påfyll og sosialt samvær.

20.06.2019

En fremtid for alle

Denne uken avholder EPSU (European public service union) sin 10 kongress i Dublin. Kongressen samler fagforeningsledere fra hele Europa, med åtte millioner medlemmer i ryggen, primært ansatte i stat og kommune.

06.06.2019

Forhandlinger Mønsteravtalen 2019.

Dato for forhandlingene er satt til 26. juni. 

22.05.2019

Avtrykk av vold - Kurs for tannhelseteamet

Kurset arrangeres av TkØ i Oslo 25. september.
13.05.2019

TOO - Ny nettside lansert

Tannhelsetjenestens kompetansesentre har nå lansert egen nettside for tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO
10.05.2019

Håndhygienens dag 5. mai

Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai 2019

03.05.2019

Tariffinformasjon Oslo kommune

Oslo kommune og KS ble natt til 1. mai enige i årets lønnsoppgjør for Parats medlemmer i Oslo kommune.
02.05.2019

Tariffinformasjon kommunal sektor

YS Kommune og KS ble natt til 1. mai enige i årets lønnsoppgjør for Parats medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Resultatet gjelder ikke for Oslo kommune som har egne forhandlinger.

01.05.2019

YS, LO og Unio enig med Oslo kommune

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte. Akademikerne brøt forhandlingene.
01.05.2019

YS, LO og KS enige i kommuneoppgjøret

YS og LO har kommet til enighet med KS i mellomoppgjøret for de kommuneansatte. Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene. Nestleder i Parat, Unn-Kristin Olsen berømmer forhandlerne fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden som har kommet i havn med det som av flere omtales som krevende forhandlinger.
01.05.2019

Forhandlingene i offentlig sektor: Innspurten er i gang

Forhandlingsdelegasjonene i offentlig sektor sitter tirsdag kveld samlet når lønnsoppgjøret nå går inn i sluttfasen. Fristen er ved midnatt tirsdag, blir partene ikke enige går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

30.04.2019

Innspurt i forhandlingene

Statlig sektor, KS området og Oslo kommune – alle har de forhandlingsfrist 30. april klokken 24:00. Forhandlingene omfatter 650.000 offentlig ansatte. Kommer partene ikke til enighet, går oppgjøret til mekling.

30.04.2019

Bli med på påskequiz!

Parat inviterer til påskequiz - svar på enkle spørsmål og vær med i trekningen om Flax-lodd!
12.04.2019

Offensive krav i KS-oppgjøret

Torsdag startet forhandlingene i kommunal sektor. Allerede under åpningen antydes det at rammen på 3,2% i privat sektor, kan være for lav for kommunal sektor. Samtidig gir tariffesting av ny pensjonsordning potensielle utfordringer.
11.04.2019

Kommune­oppgjøret: Krever betydelig reallønnsvekst

Betydelig reallønnsvekst for kommuneansatte fagarbeidere og et skikkelig løft for ansatte med fagskoleutdanning og høyskoleutdannede. Det er blant kravene fra YS Kommune i lønnsoppgjøret i KS.
11.04.2019

Nytt lovforslag om offentlig tjenestepensjon

Onsdag legger regjeringen i statsråd frem nytt forslag til pensjon i offentlig sektor. – Den siste store brikken i pensjonsreformen faller nå på plass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
10.04.2019

Ny nestleder på plass i Lakkegata

Nestleder Wenche Husby har hatt sine to første arbeidsdager på ThsFs kontor i Oslo. Wenche kommer til å ha arbeidsdager i ThsF på mandager og tirsdager.
09.04.2019

Ny leder for tannhelse­sekretærene i Parat

Anne Gro Årmo er ny leder i Tannhelsesekretærenes forbund i Parat. Valget av nytt sentralstyre i ThsF ble gjennomført på forbundets landsmøte på Gardermoen denne uka. Wenche Husby ble valgt til ny nestleder.
21.03.2019

Støtter politisk streik for klima

Fredag streiker skoleelever over hele landet igjen i protest mot politikernes manglende tiltak i møte med klimatrusselen. – Ikke stopp her. Organiser dere og søk politisk innflytelse, oppfordrer Paratleder.
21.03.2019

Tannlegene med flere bekymrings­meldinger

I fjor meldte fylkestannlegene fra 829 ganger om at de mistenkte omsorgssvikt etter å ha undersøkt barns tenner.
14.03.2019

Mellomoppgjøret 2019 - hva kan du forvente?

Det går godt i norsk økonomi, og både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden kommer det signaler om reallønnsvekst i 2019. Mandag overleveres kravene partene i privat sektor kravene for årets mellomoppgjør – men hva kan du forvente deg?
11.03.2019

Oppfordrer til å delta 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
07.03.2019

Se tariffkonferansen direkte

Årets tariffkonferansen 2019 holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. 
01.03.2019

Se Paratkonferansen direkte

Paratkonferansen 2019 holdes i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Tema: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene.
28.02.2019

TkØ's kurstilbud 2019

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har nå publisert kurskatalogen for 2019. 
I år er det 13 kurs, og temaene spenner bredt og det er kurstilbud for alle yrkesgrupper.

26.02.2019

Krever betydelig reallønnsvekst

Reallønnen har stått stille de siste fem årene, nå vil YS-lederen ha en «betydelig reallønnsvekst».
26.02.2019

Ledig tannhelsesekretærstilling på Hamar

TAMIM Tannklinikk søker autorisert tannhelsesekretær.
Søkere uten relevant utdannelse eller erfaring vil ikke bli vurdert.
25.02.2019

Populær jobbveiviser

Over tre tusen mennesker har gjennomført Jobbveiviseren, karrierekartleggeren som Parat, Negotia og Delta lanserte i fjor høst. 
18.02.2019

Ledig TOO-stilling i øst

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst søker tannhelsesekretær til TOO-team.
14.02.2019

Tilfellene av influensa øker

Stadig flere blir influensasyke, og de siste to ukene har nivået steget fra lavt til middels på landsbasis.
14.02.2019

Tannhelsesekretær mistet autorisasjonen

Som autorisert tannhelsesekretær har vi et selvstendig ansvar og kan mister autorisasjonen ved overtredelser i yrkesutøvelsen..
Dette krever at vi følger helsepersonelloven og bl.a. holder oss faglig oppdatert.

08.02.2019

ThsF-kongressen 2019

Velkommen til ThsF-kongressen 2019
08.02.2019

Stor oppslutning om medlemsmøte

«Joggerne lever litt lengre enn de som ikke jogger. Men kanskje ikke lengre enn tiden de jogger. Så de bør i hvert fall like å jogge.»
06.02.2019

Arbeidslivets klimauke

Denne uka settes klima på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet. ­– Det grønne skiftet må skje på jobben, er budskapet fra både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene som går sammen om kampanjen Arbeidslivets klimauke.
05.02.2019

Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymrer UNICEFs generalsekretær Camilla Viken.
27.01.2019

Statsråder og ledere tar et oppgjør med seksuell trakassering

Denne uka kunne Parat24 melde om alarmerende tall når det gjelder arbeidsgivers oppfølging og rutiner for å håndtere varsler om seksuell trakassering. Arbeidsministeren sier funnene er nedslående og får støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Justisministeren, Forsvarsministeren og Statsråd for høyere utdanning slår fast at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering. 

25.01.2019

Ny tiltakspakke for varsling

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener det er stort forbedringspotensial.
24.01.2019

ThsF fyller 12 år i dag

Og vi var heldig å bli invitert til informasjons-og vervemøte på Øvregate tannhelse i Tønsberg. Vi traff 10 engasjerte representanter for vår yrkesgruppe. Vi takker for at dere delte dagen med oss og for konstruktive og gode innspill.
23.01.2019

Alarmerende tall knyttet til seksuell trakassering

Tre av ti ansatte i vakt og sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb, det viser en fersk undersøkelse Parat24 har gjennomført. Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er alarmerende funn og vil følge opp overfor bransjen.
20.01.2019

Stavanger universitetssykehus søker 100 % tannhelsesekretær

Fast tannhelsesekretærstilling ved øre-nese-hals avdelingen

Kirurgisk divisjon, øre-nese-hals avd. har som mål å gjennomføre en god diagnostikk + behandling av pasienter
med sykdommer i ØNH området.
Avdelingen består av poliklinikk, dagkirurgi, sengeavd, operasjonsavd., høresentral og oralkir. avd.
14.01.2019

– Vi må stå samlet som yrkesgruppe

Det er ikke alle som kan skryte på seg at de har vært med på å endre livet til andre mennesker, men det kan lederen i ThsF, Gerd Bang-Johansen. Gjennom hardt arbeid, har Gerd og resten av ThsF sørget for at Norge er det eneste landet i verden som gir yrkesskadeerstatning til tannhelsesekretærer som har blitt syk av å jobbe med kvikksølv.

20.12.2018


God jul

ThsF ønsker alle sine medlemmer og samarbeidspartnere en fredfull julehøytid og et riktig godt nyttår.

17.12.2018

Saker om menneskehandel henlegges

Både regjeringen og Riksadvokaten har slått fast at bekjempelse av menneskehandel er en nasjonal prioritet. Men politiet henlegger nesten alle anmeldelser. De kabinansatte i Parat vil nå bidra til å avdekke flere saker.

07.12.2018

ThsFs 5. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2019

Kunngjøring.
ThsFs landsmøte avholdes på Clarion Hotel & Congress, Gardermoen.
Informasjon om valg av delegater og innmelding av delegater, vil bli sendt ut på nyåret.

06.12.2018

Verdien av et organisert arbeidsliv

– Jeg er tilhenger av et organisert arbeidsliv, og jeg mener det er et gode, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun tirsdag åpnet departementets frokostmøte om det organiserte arbeidslivet, med undertittel - hvordan øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.
04.12.2018

YS og Gjensidige med ny avtale

YS har tirsdag fornyet bank- og forsikringsavtalen med Gjensidige. De gode betingelsene i dagens avtale blir enda bedre de kommende årene. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.
 
27.11.2018

Stor medieavsløring: Livsviktig medisinsk utstyr blir ikke testet

Medisinsk utstyr som hjerteimplantater havner på markedet uten å være testet på mennesker på forhånd, viser en stor gransking som en rekke mediehus står bak.
26.11.2018

ThsFs almanakk for 2019

For deg som lurer på om du vil få ThsFs almanakk for 2019, så kan vi opplyse at den blir sendt ut med Tannhelsesekretæren nr 4/18 i begynnelsen av desember.
23.11.2018

Dato for ThsF-kongressen 2019 er fastsatt

ThsF-kongressen 2019 arrangeres 4. og 5. juni på Scandic Oslo Airport på Gardermoen.
Tirsdag 4. juni, mingel på kvelden.
Onsdag 5. juni, fagdagen med aktuelle temaer.
Sett av datoene allerede nå!

20.11.2018

TkØ søker autorisert tannhelsesekretær 40% fast stilling

TkØ har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO). Tilbudet er en del av en nasjonal satsing, og innebærer tilvenning og eksponeringsbehandling. TkØ søker etter erfaren tannhelsesekretær til fast stilling innen TOO.

20.11.2018

Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Parat vil jobbe for at Norge, som et land med et trygt, organisert og likestilt arbeidsliv, skal bruke sin ekspertise som pådriver for en ILO-konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det besluttet Parats landsmøte onsdag.
16.11.2018

Gerd Bang Johansen æresmedlem i Parat

Leder av Tannhelsekretærenes Forbund, Gerd Bang Johansen, ble onsdag utnevnt som æresmedlem i Parat. 
14.11.2018

Reagerer på trend med full narkose til barn hos tannlegen

Tannleger, medisinsk personell og fylkestannlegen i Telemark roper varsku om tall som viser at stadig flere barn får narkose under tannbehandling.
13.11.2018

Rundt 70 dør årlig av resistente bakterier i Norge

I Europa dør 33.000 mennesker årlig som følge av antibiotikaresistens, viser en bredt anlagt studie. I Norge dør rundt 70 personer av samme årsak.
06.11.2018

Lanserte Jobbveiviseren

Denne uka lanserte Parat den nye tjenesten "Jobbveiviseren" sammen med søsterforbundene Delta og Negotia.  Som fagforeninger hjelper vi deg med det som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, men vi vil også være din støttespiller på flere områder, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
26.10.2018

Fra nå jobber kvinner «gratis» resten av året

De siste månedene av året jobber kvinner ulønnet sammenlignet med menn. SV vil innføre en islandsk likelønnslov for å tette lønnsgapet.
24.10.2018

Tannhelse-sekretærer på anestesikurs

I september deltok 18 tannhelsesekretærer på anestesikurs i Stjørdal. Kursleder var lege og tannlege Sigurd Svalestad, som fikk skryt av deltakerne. – En veldig lærerik og spennende kurshelg, takket være engasjert og flink kursleder og hyggelige kurskolleger, sier Mildrid Ingjerd Forfot Rosvold.

23.10.2018

Tilbud om kurs i Kommunikasjon via tolk den 20. nov

Dagskurs på OsloMet - storbyuniversitetet.
Som tannhelsesekretær ansatt i offentlig sektor er du midt i målgruppa for dagskurset, da du jevnlig vil møte tolkebrukere i arbeidshverdagen din.
19.10.2018

Ny tannbehandling skal redusere karies

Helsedirektoratets nye retningslinjer for tannhelsetjenester til de under 20 år inkluderer systematisk bruk av en kjent metode som ikke før har vært mye brukt.
17.10.2018

TkØ søker autorisert tannhelsesekretær 60-100% stilling (vikariat)

Den pasientrettede virksomheten ved TkØ øker og vi søker etter tannhelsesekretær til resepsjonstjenesten og klinikkarbeid ved TkØs spesialistklinikk. Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær. 
15.10.2018

ThsF har trukket iPad-vinner

Alle nye og gamle ThsF-medlemmer som besøkte ThsFs stand på Nordental fikk anleedning til å være med i trekningen av en iPad. Nå er vinneren trukket og den heldige er Mona Gunby som jobber på Nesoddtangen tannklinikk i Akershus.
11.10.2018

Enighet om mønsteravtalen

Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat og Tannlegeforeningen og Virke kom til enighet om Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.
Virkningsdatoen for lønnsdelen er 1.5.2018.
09.10.2018

Medlemspleie og rekruttering i Lillestrøm

Norges største møteplass for tannhelse er i gang i Lillestrøm, og Tannhelsesekretærenes forbund i Parat er som vanlig på plass. – En fin måte å møte medlemmene våre på, sier Gerd Bang-Johansen.
05.10.2018

Einan: Frykter flere fattige pensjonister

Det var under en debatt om pensjon fra første krone på NRK onsdag at Einan tok opp skjevhetene i pensjonssystemet. NHO advarer mot endringer i pensjonssystemet og frykter det vil gå utover bedriftenes inntjeningsevne.
04.10.2018

Parat om regionreformen – vil følge opp overfor Stortinget

Mandagens avtale mellom regjeringspartiene og KrF gir flertall for regionreformen i Stortinget. Parat advarer mot forhastede vedtak, ber om åpne høringer og vil følge opp overfor partiene på Stortinget.

25.09.2018

Ny "Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis" publisert

Den nye "Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis" bygger i stor grad på "Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge" som i 2015 ble utarbeidet av de tre universitetene som tilbyr odontologisk utdanning.

19.09.2018

TannBarn Del 1 publiseres 27. september

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, populært kalt TannBarn Del 1 blir endelig publisert.
Det er Helsedirektoratet som utgir retningslinjen om god klinisk praksis ved tannbehandling barn og unge i Norge.
ThsFs representant i utvalget har vært nestleder Anne-Gro Årmo.
11.09.2018

Ikke god nok beskyttelse mot vold og trusler

En ny rapport fra Arbeidstilsynet viser at seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Dette samsvarer med våre erfaringer når det gjelder bransjer som har direkte kontakt med befolkningen, som eksempelvis NAV, politiet, apotek og utelivsbransjen, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat.
07.09.2018

Færre lar seg friste av tidligpensjon

De første årene etter pensjonsreformen var det en stor vekst i antallet alderspensjonister, nå viser ferske tall fra 2017 at utviklingen flater ut. – Pensjonsreformen har bidratt til høyere yrkesaktivitet, mener ekspert.
07.09.2018

Skjæggerud tar ikke gjenvalg som Parat-leder

Parats leder gjennom de ti siste årene, Hans-Erik Skjæggerud, har meddelt valgkomiteen i Parat at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november. Parats hovedstyre har samtidig innstilt Skjæggerud som nestleder i YS.
 
29.08.2018

Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.

Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.
Dato er nå fastsatt til 9. oktober. 
29.08.2018

Deling av passord i strid med reglene

Både leverandøren av det mest utbredte journalsystemet for tannklinikker og representanter for tannhelsesekretærene hevder at det pågår deling av passord ved norske tannklinikker.
24.08.2018

Bekymringsfull spredning av meslinger

I Europa har 41.000 personer blitt smittet med meslinger så langt i år. Det er nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Åtte personer er rammet i Norge. – Alvorlig og bekymringsfullt, sier leder i Farmasiforbundet i Parat.
24.08.2018

Gir regjeringen råd for å hindre at ansatte går ut på dato

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ber om innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å hindre at folk må slutte i jobb fordi de har utdatert kompetanse.
23.08.2018

Forskjellene øker

Vi blir flere eldre og færre yngre. Eldrebølgen skyller innover oss og gir oss store utfordringer. Organisasjonsgraden faller, forskjellene øker, 100.000 barn står i fare for å oppleve fattigdom.

21.08.2018

Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet, og lanserer en kampanje for å kurse arbeidsplasser om temaet.
14.08.2018

300.000 frykter helsa ikke holder

Sviktende helse er den viktigste grunnen til at folk står utenfor arbeidslivet, viser YS Arbeidslivsbarometer. Tall Parat har innhentet viser at mer enn en av ti frykter det er svært eller ganske sannsynlig at arbeidsinnsatsen må reduseres av helsemessige årsaker.

13.08.2018

Helsa viktigste årsak til at mange ikke er i jobb

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Parat-medlem Lars Magnus Rime kjenner til problemet.
08.08.2018

Personvern i Parat

Den nye personopplysningsloven som er vedtatt i Norge er fremdeles ikke trådt i kraft, men det skjer trolig den 20. juli. Parat er i gang med å avslutte arbeidet med å tilpasse og trygge de nye og strengere personvernbestemmelsene som følger av EUs Personvernforordning (GDPR).

Av Lise Harstad 11.07.2018 12:12
11.07.2018

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.
03.07.2018

SSB tall tannhelsetjenesten 2017

I dag ble tallene for tannhelsetjenesten for 2017 offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå. SSB peker på at det ble sendt flere bekymringsmeldinger enn noen gang og 768 bekymringmeldinger ble sendt til barnevernet. Det er 30 prosent flere enn i 2014. Flest meldinger kom fra tannhelsetjenesten i Oslo.

29.06.2018

– Regionreformen er skakkjørt

Sommeren 2015 gikk sendte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner en oppfordring til alle landets fylkeskommuner om å «ta nabopraten». Startskuddet for en fremtidig regionreform var gitt. – Nå står vi igjen med en skakkjørt prosess, sier Parats hovedtillitsvalgte i Hordaland fylkeskommune.
29.06.2018

Tydligere lovverk om opplysningsplikt til barnevernet

Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra og det presiseres at opplysningsplikten går foran taushetsplikten for helsepersonell.
25.06.2018

Antibiotikabruken i Norge faller

Bruken av bredspektret antibiotika her i landet går ned, men er fortsatt for høy, mener helsemyndighetene. Farmasiforbundet i Parat er enig, og viser til apotekenes rolle i arbeidet.

22.06.2018

Lykkelig ekteskap i Trøndelag?

Fylkessammenslåinger var blant temaene da rundt 20 hovedtillitsvalgte fra ThsF møttes på Gardermoen denne uka. Er trøndelagsfylkene fortsatt lykkelig gift?
15.06.2018

Varsling av kritikkverdige forhold

Hovedstyret i Parat vedtok onsdag nye varslingsrutiner for medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært en bred organisatorisk prosess som har ført frem til nye retningslinjer, det borger for at vi skal kunne håndtere varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte, sier generalsekretær Trond R. Hole.

13.06.2018

Parat-seier i Høyesterett

Parat-medlem, Raymond Venås, fikk samme lønn som de fast ansatte, men vikarbyrået nekter å betale ham lønn i reisetiden. Nå har Høyesterett slått fast at innleide vikarer har krav på samme kompensasjon som det fast ansatte har. 
 
04.06.2018

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Nordmenn topper sykefraværsstatistikken i Skandinavia. Virke tror det skyldes sykelønnsordningen i Norge kontra i våre naboland.
01.06.2018

Arbeidstiden gjelder uansett vær

Varmen fra Afrika slår inn over landet, det settes varmerekorder og det er allerede registrert flere tilfeller av tropenetter nå i mai. Du kan likevel ikke velge å gå hjem fra jobb, sier Paratadvokat.

31.05.2018

Vil begrense innleie

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge, og får støtte av KrF.
29.05.2018

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Medlemmene i YS, LO og Unio sier ja til ny tjenestepensjon for 800 000 offentlig ansatte. Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier vi fått en ny tjenestepensjon som er fleksibel og som støtter arbeidslinjen.
 
23.05.2018

Hvorfor får jeg ikke utbetalt alle feriepengene mine?

Jeg gleder meg alltid til å få feriepengene mine når sommeren kommer, men hvorfor trekkes jeg for den femte ferieuken, sånn at jeg ikke får alt jeg mener jeg har krav på. Hvorfor er det slik?

Artikkelen er hentet fra Ledernett

23.05.2018

Håndhygienedagen 5. mai 2018

Sammen med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjeneste, inviterer Folkehelseinstituttet også i år til en felles nasjonal dugnad for bedre håndhygiene.
04.05.2018

Enighet i Virke-oppgjøret

YS og Virke ble torsdag ettermiddag enige i årets hovedoppgjør.  – Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.
26.04.2018

Lønn på røde dager?

Vi går inn i fire uker på rad med røde dager. For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen. Artikkelen er hentet fra Infotjenester.
26.04.2018

Midt-Norgemøtet 2018. Vinner av iPad mini er trukket

Den heldige vinneren av iPad var medlem Unni O. Næss fra Trøndelag. Hun har vært medlem i ThsF siden 2004. Vi gratulerer.

ThsF takker alle medlemmer og interesserte for at dere besøkte vår stand under MNM og velkommen til dere som meldte dere inn.

23.04.2018

Uravstemning om ny offentlig pensjon

Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO, kan innen 15. mai, klokken 10.00 delta i uravstemningen om ny offentlig pensjon. Dersom det blir ja i alle forbundene, vil arbeidsministeren legge frem et nytt lovforslag for Stortinget.
 
23.04.2018

Nye krav i kommuneoppgjøret

YS krever et lønnstillegg på 10 000 kroner for høyskoleutdannede og fagarbeidere og 14 000 kroner til fagarbeidere med tilleggsutdanning. I tillegg krever YS et generelt tillegg på 6 000 kroner til alle grupper.
18.04.2018

Ingen endring i yrkesfagene for tannhelse og apotek

En ny struktur med tidligere spesialisering for en rekke yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Dette gjelder imidlertid ikke i utdanningen for tannhelsesekretærer og apotekteknikere.
04.04.2018

God påskehøytid

ThsF ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god påske.

 Bilderesultat for god pÃ¥ske bilder

 

23.03.2018

Verdens Vanndag 22. mars

Tema for Verdens vanndag 2018 er "Nature for Water" - naturens egne løsninger på verdens vannutfordringer.
22.03.2018

Påmelding til anestesikurs for tannhelsesekretærer er åpnet.

Kursnavn: Odontologisk lokalanestesi for tannhelsesekretærer
Tid og sted: 21. – 23. september 2018 i Stjørdal.
Kursgiver: Lege og tannlege Sigurd Svalestad
Arrangør: Tannhelsesekretærenes Forbund

For medlemmer i ThsF: MELD DEG PÅ HER

Ikke medlemmer må melde seg på ved å sende en mail til: thsf@parat.com

28.02.2018

Endringer i "Det gule heftet 2018".

16.2.2018 ble det gjort viktige endringer i Det gule heftet. Særlig punkt 14 er viktig for mange pasienter i tannhelsetjenesten.
20.02.2018

ThsF arrangerer anestesikurs for tannhelsesekretærer i september 2018

Kursnavn: Odontologisk lokalanestesi for tannhelsesekretærer
Tid og sted: 21. – 23. september 2018 i Stjørdal.
Kursgiver: Lege og tannlege Sigurd Svalestad
Arrangør: Tannhelsesekretærenes Forbund

31.01.2018

Signerte ny hovedavtale for KS-området

Protokollen for forlengelse av hovedavtalen fram til 31. desember 2019 er nå signert av alle partene.Hovedavtalen regulerer rettigheter og plikter for tillitsvalgte

24.01.2018

Mot til å lykkes

Det er Anne Lindmo som benytter denne tittelen når hun tirsdag inspirerer tannhelsesekretærer, apotekteknikere og medie-folk til å prøve lykken. Som prestedatter mener hun selv at hun fikk en åpenbaring, den dagen hun fant på å underholde det norske folk på lørdager.
23.01.2018

Veileder om dental strålebruk

Statens strålevern publiserte rett før nyttår veileder 14, Veileder i dental strålebruk. Veilederen utdyper kravene i strålevernforskriften relatert til bruk av tannrøntgen, dental laser og herdelamper.

23.01.2018

Nye brosjyrer

ThsFs brosjyrer "Bli en av oss!" og "Bli tannhelsesekretær!" er nå kommet i ny layout og med oppdatert og redigert tekst.

22.01.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

ThsFs vervekampanje - vinner i 4. kvartal 2017

Den siste vinneren i ThsFs vervekampanje som har pågått siden 1. juli 2016 er nå trukket. Det var ingen som hadde vervet 2 eller flere medlemmer i dette kvartalet og derfor ble ingen vinner av den siste iPaden. Men blant de 14 ververne som hadde vervet ett medlem hver, gikk bagasjevekten til Vibeke Mæhle ved Universitetet i Bergen.  ThsF gratulerer.
09.01.2018

Gode arbeidsavtaler krever engasjement

Kjell Morten Aune var forhandlingsleder i konflikten mellom tannhelsesekretærene og ledelsen ved Colosseumklinikken i Trondheim. Aune mener flere tannhelsesekretærer må ta ansvar for å bedre arbeidsvilkårene og tannlegene må ta større ansvar for å finne løsninger.
03.01.2018

"Det gule heftet 2018"

Regjeringen har nå publisert "Det gule heftet 2018" (Rundskriv I-7/2017). Heftet finnes kun digitalt.
22.12.2017

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Julehilsen

ThsF ønsker alle sine medlemmer en fredfull julehøytid og et riktig godt nyttår.
15.12.2017

ThsFs vervekampanje går mot slutten

Vi har EN iPad igjen. Trekning 3. januar 2018!
08.12.2017

Hadsel truet av nedleggelse

Tannhelsesekretærutdanningen ved Hadsel videregående i Stokmarknes kan bli lagt ned.
16.11.2017

Wenche vant iPad

Wenche Bjørkvall fra Langhus er den heldige vinner av en iPad som ble trukket ut blant besøkende på ThsFs stand på Nordental.
08.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Nordental-suksess med mange nye medlemmer

ThsFs stand på Nordental har blitt en årlig tradisjon, og den bærer frukter. Over 30 tannhelsesektretærer meldte seg inn under messa.
07.11.2017

Ny tannhelsesekretær har fått millionerstatning

Etter flere seire i Høyesterett og en erkjennelse fra NAV som bekrefter sammenhengen mellom kvikksølveksponering og sykdom, kjemper flere tannhelsesekretærer fortsatt for retten til yrkesskadeerstatning.
24.10.2017

Workshop i strålevern for utdanningsinstitusjonene

22. september var utdanningsinstitusjoner, profesjonsorganisasjonene og stålevernet samlet til workshop om læringsutbytter i strålevern. 

11.10.2017

NHO sier nei til forslag om lærlingfond

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og flere fagforeninger mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier NHO bør bidra positivt til å få flere lærlingeplasser.
20.09.2017

Ny tannhelsesekretærutdanning

Ytre Sogn avis meddeler  i dag 8 . september at Sogn og Fjordane nå endelig har fått tannhelsesekretærutdanning. 
08.09.2017

Mønsteravtalen i havn

Resultatet fra forhandlingene er tilsvarende det som tidligere i år ble oppnådd i kommunal sektor.
31.08.2017

Anne-Gro Årmo til faglig råd

ThsFs nestleder Anne-Gro Årmo er oppnevnt som varamedlem i faglig råd for helse- og oppvekstfag.
31.08.2017

Slik blir sykmeldingen digitalisert

I vår ble sykmeldingen digitalisert for de fleste arbeidstakere, og i løpet av høsten blir også søknaden om sykepenger digitalisert. 
18.08.2017

Mellomoppgjøret 2017 privat tannhelse

Forhandlingene blir gjennomført onsdag 30. august 2017. Informasjon om resultatet av forhandlingene blir sendt alle ThsF sine medlemmer i privat sektor
10.08.2017

T@nnhelse på nett

The new requirement for self-reporting and the future introduction of e-prescription for dentists makes membership in the National Health Network highly relevant. In excess of 85 percent of the country's around 5,000 dentists are connected to the health network today. 
26.07.2017

Norsk Helsenett ansetter avgått direktør i Helse Sør-Øst

Fagforbundet reagerer på at avgått teknologidirektør i Helse Sør-Øst begynner i nyopprettet stilling i Norsk Helsenett over sommeren. 
26.07.2017

2. kvartal 2017- vinnere i ThsFs vervekampanje

Vervekampanjen pågår ut 2017. Nye vinnere blir trukket ut etter 3. og 4. kvartal.

25.07.2017

Sommerjobben: Hvor mye skal du ha i timen?

Hvor mye skal du ha betalt per time i sommerjobben? Sett deg inn i timelønnssatsene! Det er store forskjeller fra yrke til yrke, men er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen.
03.07.2017

Alt klart foran ThsF-kongressen

Tirsdag morgen åpner årets ThsF-kongress på Gardermoen, hvor omlag 225 tannhelsesekretærer samles for faglig oppdatering. Halvparten av deltakerne deltok på mingel mandag kveld.
13.06.2017

Endelig tannhelsevedtak i Stortinget

Stortinget stemte natt til fredag nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd Bang-Johansen, sier hun er glad for at fornuften har vunnet frem.
09.06.2017

Enighet i kommuneoppgjøret

Forhandlingene i kommuneoppgjøret ble gjort unna på rekordtid. - Resultatet for ansatte i kommunene er med en ramme på 2,4 prosent i tråd med resultatet i frontfaget, sier Parats representant i forhandlingsutvalget, Gerd Bang Johansen.
27.04.2017

Tordis (75) kjempet for yrkesskadeerstatning i 23 år

75-åringen kjempet en hard kamp for å få myndighetene til å tro på at hun ble syk av å jobbe med kvikksølv på 70-tallet. Nå føler hun med brannmennene som må slåss for oppreisning. Ønsker du å lese mer om hva ThsF har ment i denne saken, klikk deg inn på linken "etter flere år i rettssystemet"
26.04.2017

Parat og ThsF med innspill til Stortinget

Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget med forslag om endringer i helselovgivningen. Endringene er knyttet til forslaget om å overføre det offentlige tannhelsetjenesteansvaret fra fylkene til den enkelte kommune.
24.04.2017

Vinnerne er kåret

Parats påske-quiz er over for denne gang - her finner du årets vinnere.
19.04.2017

Kommunene overtar ansvaret for tennene sier Høie

Høie sier i en sak fra NTB at Regjeringen går inn for at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommunene til kommunene.
03.04.2017

Kamp for norsk tannhelse

Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene har skapt sterke reaksjoner. Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen sier dette er en kamp for tannhelsen til den norske befolkningen.
14.03.2017

Invitasjon til ThsF-kongressen 2017

Ny kunnskap – faglig oppdatering
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) inviterer alle tannhelsesekretærer og assistenter i tannhelsesekretærstillinger til kongressen.
01.03.2017

Nytt møte på Stortinget i dag 27.februar om kommunereformen

Kommunereformen og forvaltningsnivået for tannhelsetjenesten sto på agendaen da leder og nestleder for ThsF Gerd Bang-Johansen og Anne-Gro Årmo besøkte Stortinget i dag.
27.02.2017

"Det gule heftet" 2017

"Det gule heftet" 2017 kommer kun i elektronisk versjon. Det er endringer pr 15.2.2017.
20.02.2017

Stortingsmøter om kommunereformen

Kommunereformen og forvaltningsnivået for tannhelsetjenesten sto på agendaen da Anne-Gro Årmo, Gerd Bang-Johansen og Parats nestleder Vegard Einan besøkte Stortinget i går.
14.02.2017

Kommunereformen, ThsF i møte med KMD og HOD

Mandag møtte leder og nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund og nestleder i Parat statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet og statssekretær Lisbeth Normann fra Helse- og sosialdepartementet.
19.01.2017

Ny runde med kvikksølv i retten

Onsdag og torsdag skal Gulating lagmannsrett behandle ankesaken til en 69 år gammel tannhelsesekretær som har fått avslag på sitt krav om yrkesskadeerstatning som følge av kvikksølvforgiftning. Trygderetten hevder kvinnen har ikke har vært tilstrekkelig eksponert og at symptomene har inntruffet for sent.
26.04.2016