Større skrift: A A A

Medlemskap og kontingent

Å være medlem i en fagforening betyr å være med i et nettverk av mennesker som jobber mot felles mål. Samtidig får du noe igjen som enkeltindivid i form av trygghet, kunnskap og innflytelse. Som medlem i ParatMedia og Parat kan du dessuten nyte godt av en rekke andre medlemsfordeler. 

Medlemsfordeler: 

Ved å benytte deg av våre medlemsfordeler kan du spare mye. Mange opplever at hele kontingenten spares. Undersøk hva du kan spare på å bruke våre medlemsfordeler
Spørsmål om kontingent kan rettes til serviceavdelingen telefon 21 01 36 00, eller på e-post: medlem@parat.com 

Hvor mye koster det å være medlem? 
Medlemskontingenten 1,4 prosent, maksimalt 578 kroner per måned
Når du melder deg inn, gir ParatMedia beskjed til din arbeidsgiver om at kontingenten skal trekkes fra lønnen din hver måned.

Minimumskontingenten er kr 50,- per måned.
Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 494 kroner per år. 

Husk at kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. 

Endringer i medlemsforholdet: 

Vi ber deg om å melde fra til Parat eller logge deg inn på medlemsportalen hvis du
er langtidssykemeldt og ikke trekkes i lønn fra arbeidsgiver.
skal skifte arbeidssted.
skal ha permisjon.
har skiftet navn eller adresse.
er arbeidsledig

OU-midler: 
Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til Opplysnings- og Utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Kontingenten tilsvarer et beløp på Kr 3,25 pr uke i privat sektor og Spekter, Kr 3,85 i Staten og Kr 3,50 i kommunesektoren.

Utmelding? 
Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem i ParatMedia, må du sende inn skriftlig utmelding, og helst begrunne hvorfor du ønsker å melde deg ut.

Vær klar over at du ikke trenger å melde deg ut dersom du f.eks. er arbeidsledig, pensjonist eller har permisjon. Du kan endre medlemskapet ditt til passivt medlemskap i en overgangsperiode. 

Er det noe du lurer på så ta kontakt med medlemsservice på medlem@parat.com for mer informasjon.