Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

Lokale forhandlinger 2019

Noen få klubber er ferdig med forhandlingene og det lages en fortløpende oversikt over disse.  så langt har lønnveksten variert mellom 3 og 4 prosent uten overheng og glidning.

Lokale forhandlinger 2019

21.05.2019

Nye minstelønnssatser 2019

Parat/Parat Media og MBL har i dag forhandlet om nye minstelønnssatser gjeldende fra 1. april 2019.

  • Begynnerlønn for arbeidstakere over 18 år skal være minst kr. 28.015 per mnd.
  • Etter 2 års sammenhengende ansettelse skal arbeidstakere ha en lønn på minst kr. 30.790 per mnd.
  • Arbeidstakere med mer enn to års relevant godkjent høyskole /universitetsutdannelse skal ha en lønn på minst: kr.  33.714 per mnd.

Satsene ble justert med 2,8 prosent fra fjoråret.

 

 

21.05.2019

NJ og MBL enige i lønnsforhandlingene.

NJ og MBL ble enige om sentrale tillegg natt til i dag. Resultaet innebærer en økning i minstelønnssatsene på 10.500 kroner. Ulempesatsene øker med 2,7 prosent.

 

26.04.2019

Rune Berge blir konserntillitsvalgt i Schibsted

Rune Berge er tillitsvalgt hos finn.no og sitter i styret i Parat Media. Nå blir han konserntillitsvalgt for åtte tusen ansatte i Schibsted.
24.04.2019

Bli med på påskequiz!

Parat inviterer til påskequiz - svar på enkle spørsmål og vær med i trekningen om Flax-lodd!
12.04.2019

Sentrale tillegg, lokale forhandlinger og minstelønnssatser.

Lavtlønnstilegget er gitt til de tariffavtalene hvor gjennomsnittslønnen ligger under 90 % eller akkurat på 90 % i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dette er kun en beregningsmåte og er ikke et utrykk for at en som tjener under industriarbeider-lønn er å regne som lavtlønnet.  Det er altså gjennomsnittslønnen på hele tariffavtalen, ikke den enkeltes lønn, som avgjør hvorvidt det gis lavlønnstillegg eller ikke.

09.04.2019

Meklingen fortsetter mot midnatt

Nær 25.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter vil bli tatt ut i streik mandag dersom ikke partene i mellomoppgjøret blir enige før midnatt.
31.03.2019

Kan bli streik fra mandag morgen

Lørdag møtes YS, LO og NHO til mekling i årets mellomoppgjør. Dersom ikke partene kommer til enighet, vil streik kunne bli iverksatt fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.
27.03.2019

Støtter politisk streik for klima

Fredag streiker skoleelever over hele landet igjen i protest mot politikernes manglende tiltak i møte med klimatrusselen. – Ikke stopp her. Organiser dere og søk politisk innflytelse, oppfordrer Paratleder.
21.03.2019

Mellomoppgjøret 2019 - hva kan du forvente?

Det går godt i norsk økonomi, og både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden kommer det signaler om reallønnsvekst i 2019. Mandag overleveres kravene partene i privat sektor kravene for årets mellomoppgjør – men hva kan du forvente deg?
11.03.2019

Oppfordrer til å delta 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
07.03.2019

Lønnsforhandlinger 2019

2019 er et mellomoppgjør med sentrale tillegg. Men Adresseavisens resultat fra 1. januar kan allikevel gi oss en pekepinn hvor klubbene i mediebransjen kan forvente å ende.

 

06.03.2019

Se tariffkonferansen direkte

Årets tariffkonferansen 2019 holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen. 
01.03.2019

Se Paratkonferansen direkte

Paratkonferansen 2019 holdes i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Tema: Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene.
28.02.2019

Krever betydelig reallønnsvekst

Reallønnen har stått stille de siste fem årene, nå vil YS-lederen ha en «betydelig reallønnsvekst».
26.02.2019

Populær jobbveiviser

Over tre tusen mennesker har gjennomført Jobbveiviseren, karrierekartleggeren som Parat, Negotia og Delta lanserte i fjor høst. 
18.02.2019

Stor oppslutning om medlemsmøte

«Joggerne lever litt lengre enn de som ikke jogger. Men kanskje ikke lengre enn tiden de jogger. Så de bør i hvert fall like å jogge.»
06.02.2019

Arbeidslivets klimauke

Denne uka settes klima på dagsorden ved arbeidsplasser over hele landet. ­– Det grønne skiftet må skje på jobben, er budskapet fra både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene som går sammen om kampanjen Arbeidslivets klimauke.
05.02.2019

– Vi er en effektiv og løsningsorientert organisasjon

Parat Media legger bak seg nok et spennende år, og organisasjonens leder Liz Ovesen ser frem mot et nytt år som leder for en spennende medlemsgruppe. Hun er aldri i tvil om hva det er som er den viktigste oppgaven for Parat Media.
20.12.2018


Verdien av et organisert arbeidsliv

– Jeg er tilhenger av et organisert arbeidsliv, og jeg mener det er et gode, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun tirsdag åpnet departementets frokostmøte om det organiserte arbeidslivet, med undertittel - hvordan øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.
04.12.2018

YS og Gjensidige med ny avtale

YS har tirsdag fornyet bank- og forsikringsavtalen med Gjensidige. De gode betingelsene i dagens avtale blir enda bedre de kommende årene. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.
 
27.11.2018

Lanserte Jobbveiviseren

Denne uka lanserte Parat den nye tjenesten "Jobbveiviseren" sammen med søsterforbundene Delta og Negotia.  Som fagforeninger hjelper vi deg med det som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, men vi vil også være din støttespiller på flere områder, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
26.10.2018

Fra nå jobber kvinner «gratis» resten av året

De siste månedene av året jobber kvinner ulønnet sammenlignet med menn. SV vil innføre en islandsk likelønnslov for å tette lønnsgapet.
24.10.2018

Lokale forhandlinger 2018

Flere klubber har nå avsluttet lokale forhandlinger. På neste side finner du en oversikt som oppdateres fortløpende.
17.10.2018

Einan: Frykter flere fattige pensjonister

Det var under en debatt om pensjon fra første krone på NRK onsdag at Einan tok opp skjevhetene i pensjonssystemet. NHO advarer mot endringer i pensjonssystemet og frykter det vil gå utover bedriftenes inntjeningsevne.
04.10.2018

Pensjonsslaget i Stortinget

NHO satte tonen i fredagens stortingshøring om pensjon fra første krone, og ba Stortinget om å avvise forslaget. YS og LO ba Stortinget si ja til forslaget fra Arbeiderpartiet og SV.

28.09.2018

Skogen Lund slutter i NHO

Kristin Skogen Lund slutter som administrerende direktør i NHO for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.
18.09.2018

Bransjeseminar 2018

Velkommen til Parat Media Bransjeseminar som holdes i Kulturkirken Jakob tirsdag 25. september kl 10-15.

Melde deg innen 18. september her.

11.09.2018

Skjæggerud tar ikke gjenvalg som Parat-leder

Parats leder gjennom de ti siste årene, Hans-Erik Skjæggerud, har meddelt valgkomiteen i Parat at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november. Parats hovedstyre har samtidig innstilt Skjæggerud som nestleder i YS.
 
29.08.2018

Streik truer TV-produksjoner

530 medlemmer i Norsk Filmforbund kan bli tatt ut i streik. Det vil i tilfelle ramme TV-produksjoner som Stjernekamp, Farmen, Skal vi danse og Heimebane.
29.08.2018

Forskjellene øker

Vi blir flere eldre og færre yngre. Eldrebølgen skyller innover oss og gir oss store utfordringer. Organisasjonsgraden faller, forskjellene øker, 100.000 barn står i fare for å oppleve fattigdom.

21.08.2018

300.000 frykter helsa ikke holder

Sviktende helse er den viktigste grunnen til at folk står utenfor arbeidslivet, viser YS Arbeidslivsbarometer. Tall Parat har innhentet viser at mer enn en av ti frykter det er svært eller ganske sannsynlig at arbeidsinnsatsen må reduseres av helsemessige årsaker.

13.08.2018

Delmål nådd, eldre står lenger i arbeid

IA-avtalens delmål 3 er oppnådd. Målet om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet innfris ett år foran skjema.  Det gir en gevinst for samfunnet på 40 milliarder kroner. Hvert år.

09.08.2018

Helsa viktigste årsak til at mange ikke er i jobb

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Parat-medlem Lars Magnus Rime kjenner til problemet.
08.08.2018

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.
03.07.2018

En enda bedre arbeidshverdag

November 2018 er det igjen landsmøte i Parat, og Hovedstyret brukte det siste møtet før sommeren til å drøfte visjoner, verdier og politiske prinsipper for Parat inn i neste landsmøteperiode. – Det har preget debatten at det er en optimistisk og positiv kultur i organisasjonen. Det preger også vårt syn på arbeidslivet, og hva Parat kan bidra med for å skape enda bedre arbeidsplasser i fremtiden, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

15.06.2018

Varsling av kritikkverdige forhold

Hovedstyret i Parat vedtok onsdag nye varslingsrutiner for medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært en bred organisatorisk prosess som har ført frem til nye retningslinjer, det borger for at vi skal kunne håndtere varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte, sier generalsekretær Trond R. Hole.

13.06.2018

Nye minstelønnssatser i 2018

Parat/Parat Media og MBL har i dag forhandlet om regulering av minstelønnssatsene. Satsene er regulert med 2,5 prosent og de nye satsene er:
.
Begynnerlønn for arbeidstakere over 18 år skal være minst: kr. 27.252,-  per md.

Etter 2 års sammenhengende ansettelse skal arbeidstakere ha en lønn på minst: kr. 29.951 per md.

Arbeidstakere med mer enn to års relevant godkjent høyskole /universitetsutdannelse skal ha en lønn på minst: kr.  32.796,- per md.
11.06.2018


Parat-seier i Høyesterett

Parat-medlem, Raymond Venås, fikk samme lønn som de fast ansatte, men vikarbyrået nekter å betale ham lønn i reisetiden. Nå har Høyesterett slått fast at innleide vikarer har krav på samme kompensasjon som det fast ansatte har. 
 
04.06.2018

Arbeidstiden gjelder uansett vær

Varmen fra Afrika slår inn over landet, det settes varmerekorder og det er allerede registrert flere tilfeller av tropenetter nå i mai. Du kan likevel ikke velge å gå hjem fra jobb, sier Paratadvokat.

31.05.2018

Minstelønnssatser for 2018

De nye minstelønnssatsene for 2018 skal forhandles mellom Parat/Parat Media og MBL 6. juni. Reguleringsdato er 1. april 2018

29.05.2018

Vil begrense innleie

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge, og får støtte av KrF.
29.05.2018

Kvesser klørne før lokale forhandlinger

Førti tillitsvalgte fra Parat Media er i dag tirsdag samlet i Nice for å gjennomføre årets representantskapsmøte og forberede de lokale forhandlingene.
17.04.2018

Dette betyr meklingsresultatet for deg

Høyere lønn og bedre pensjon: Jobber du i en NHO-bedrift, får søndagens meklingsresultat betydning for deg. 
12.04.2018

Parat er i streikeberedskap

35 000 medlemmer av YS og LO vil fra søndag være i streik dersom det ikke blir enighet med NHO. Parats medlemmer representerer mange av de streikende og forhandlingsavdelingen i Parat er tilgjengelig for å svare på spørsmål.
07.04.2018

Overhengende streikefare

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO.
05.04.2018

Meklingen er i gang

Onsdag møttes YS og NHO hos Riksmekleren med fulle delegasjoner. Dermed er meklingen i gang for private virksomheter tilknyttet NHO. Skal streik unngås må partene bli enige innen midnatt førstkommende lørdag.
04.04.2018


Mekling - fare for streik på NHO-området

YS og LO har i dag begjært meklingen med NHO om årets oppgjør avsluttet. Varsel om plassfratredelse (streikens omfang) er sendt til Riksmekleren. Det gjenstår nå fire dager med tvungen mekling. 
03.04.2018


Brudd i lønnsoppgjøret

Onsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, en mekling som starter 3. april. Onsdagens brudd øker ifølge forhandlingsleder Vegard Einan faren for storstreik fra 8. april.
22.03.2018

Parat Media/Parat og MBL forhandlet fredag 16. mars

Fredag 16 mars ble partene enige om å fordele de 30 ørene pr time som var avsatt til de forbundsvise tilpasningsforhandlingene som et generelt tillegg.
I tillegg skal Parat/Parat Media og MBL ha utvalgsarbeid i perioden for å se på modernisering av tariffavtalen. 
Utvalget skal også se på utfordringer med provisjon som forhåpentligvis danner grunnlaget for en felles forståelse for nødvendige endringer i 2020.

Minstelønnssatser vil reguleres etter at YS og NHO har avsluttet sine forhandlinger.
 
18.03.2018

Samordnet oppgjør og forbundsvise tilpasningforhandlinger.

YS har vedtatt å kjøre et samordnet oppgjør i all hovedsak for å kunne løse spørsmålet om videreføring av AFP samt å "tette hullene" for de som faller utenfor.

Det betyr at Parat Media og MBL skal ha såkalte tilpasningsforhandlinger hvor kravene blir noe reduserte i omfang enn i et vanlig forbundsvist oppgjør.

Vi har blitt enige med MBL om å gjennomføre disse forhandlingene fredag 16. mars.

07.03.2018

Lokale lønnsforhandlinger 2018

Adresseavisen og Polaris TSØ har gjennomført lønnsforhandlinger for 2018. Reguleringstidspunktet er 1. januar og rammen inkluderer sentralt tillegg på 1,30 pr time

Se oversikt for 2018.

21.02.2018

Mot til å lykkes

Det er Anne Lindmo som benytter denne tittelen når hun tirsdag inspirerer tannhelsesekretærer, apotekteknikere og medie-folk til å prøve lykken. Som prestedatter mener hun selv at hun fikk en åpenbaring, den dagen hun fant på å underholde det norske folk på lørdager.
23.01.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år, blir overført til neste år. Arbeidsgiver kan ikke bli enig med arbeidstaker om å betale ut lønn for disse feriedagene, og kan heller ikke ta fra arbeidstaker ferien. Det gjelder uansett hva som er årsak til at ferien ikke ble avviklet.
 Hovedregelen er at den lovbestemte ferien skal brukes opp i ferieåret. Ferieloven gjør likevel unntak for ferie som ikke er tatt ut på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. I tillegg åpner den for at partene kan avtale å overføre noe ferie til neste ferieår.
11.12.2017

Professorbesøk hos Parat Media

BI-professor Bård Kuvaas sier kortsiktige, resultatbaserte bonus- og lønnssystemer ofte virker mot sin hensikt. Fastlønn fører derimot til at medarbeiderne føler seg mer anerkjente, blir mer lojale og færre slutter i virksomheten.
28.11.2017

Lokale lønnsforhandlinger 2017

Her finner du resultater vi har fått inn pr 21. november.Det vi ser så langt er noe bedre lønnsvekst enn i 2016.Oversikt 2017
21.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Parat Medias bransjeseminar: Spent eller redd

Gjør teknologiutviklingen deg spent eller redd? Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger, slite spørsmålet under Parat Medias bransjeseminar i Oslo fredag denne uka. På scenen sto også Kathrine Aspaas (bildet).
29.10.2017

To foredrag med Bård Kuvaas ( BI) tirsdag 28 november i Lakkegata

Kuvaas, Bård_DSC_6790Det første foredraget handler om variabel lønn, provisjon og motivasjon. Hva er det som motiverer oss til å yte? Fungerer provisjon?
Er det slik at uten incentivordninger så sitter vi med hendene i fanget? Eller er det slik at det ikke er eksistensen, men typen av incentiver som er avgjørende for om de øker eller reduserer prestasjoner
Foredrag nummer to handler om nedbemanningens skjulte kostnader. Hva skjer i bedriften etter en nedbemanning? Er nedbemanning lønnsomt?? For så enkelt er det ikke, ifølge flere forskningsprosjekter. Når en virksomhet sier opp ansatte, fører det nemlig til at flere av de ansattes kolleger også velger å forlate virksomheten.
24.10.2017

NHO sier nei til forslag om lærlingfond

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og flere fagforeninger mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier NHO bør bidra positivt til å få flere lærlingeplasser.
20.09.2017

Parat Media Bransjeseminar 2017

Parat Media ønsker medlemmer, tillitsvalgte og gjester velkommen til vårt Bransjeseminar på Oslo Kongressenter fredag 27 oktober.
05.09.2017

Parat Media Representantskapsmøte

Parat Media RS holdes i Lakkegata 23 torsdag 26 oktober kl.11. Dagen etter arrangeres Bransjeseminaret på Oslo Kongressenter.

Program Bransjeseminar.

04.09.2017

Parat-annonse kastet ut av DN-bilag

Luftfartstilsynet har torsdag et annonsebilag i Dagens Næringsliv. Utgiver nektet imidlertid å trykke helsidesannonsen fra Parat. Nestleder i Parat Vegard Einan sier annonsen utrykte kritikk mot Luftfartstilsynet, men han liker ikke denne form for sensur.
06.07.2017

Sommerjobben: Hvor mye skal du ha i timen?

Hvor mye skal du ha betalt per time i sommerjobben? Sett deg inn i timelønnssatsene! Det er store forskjeller fra yrke til yrke, men er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen.
03.07.2017

Snart sommer og ferietid

Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner. Valg av tid for avvikling av ferie kan av og til skape noen problemer på arbeidsplassen. Vet du hvilke regler som gjelder dersom du blir syk i ferien, eller hvor mange feriedager du har rett til? 
16.05.2017

Lønnsstatistikk for 2016

MBL har samlet inn tall fra alle sine medlemsbedrifter og statistikken viser lønnsnivå og lønnsvekst for alle regioner, på landsbasis og for ulike stillingskategorier. Lønnsstatistikk 2016.

02.05.2017

Ord og uttrykk under "vårens vakreste"

Det er tid for forhandlinger og under det som omtales som vårens vakreste eventyr er det mange ord og uttrykk som ikke umiddelbart lar seg lett forstå.Vi har laget en oversikt over de mest brukte ord og begrep.

05.04.2017

Tillitsvalgte i Parat Media til Reykjavik

Over 40 tillitsvalgte reiser til Reykjavik i april. Odd Jenvin og Lill Fischer i Parat vil stå for programmet og her vil tema blant annet bli det organiserte arbeidsliv, kompetanse og utviklingen av rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte i dag er mer coach enn vaktbikkje og medlemmenes krav og behov er endret de siste årene. Tillitsvalgte kommer fra alle deler av mediebransjen og vi har representanter fra de aller fleste norske mediekonsern.

15.03.2017