Personopplysninger
Fornavn Etternavn
Personnummer følge personopplysning loven §2 er ikke personnummer sensitive data, men dersom du ikke ønsker å oppgi dette kan du også skrive din fødselsdato i dette feltet. Dersom du ønsker å være direktebetalende/avtalegiro bør personnumer oppgis. Dette er en sikker side slik at det er trygt å sende personnummer.
AdressePostnrPoststed
E-post adresse E-post adresse privat
Telefon arbeid Telefon privat
Mobil
Ansettelsesforhold
Du må velge Arbeidsforhold og Bransje for å få opp Arbeidsgiver.
Om du ikke finner din bransje så velger du "Bedrift".
Arbeidsforhold Bransje
Arbeidsgiver
Fant du ikke din arbeidsgiver?
Stillingsbetegnelse Årslønn i 100%
Stillingsprosent
Min Profil
Ønsket betalingsmåte Hvis du velger direktebetaling vil du motta faktura og skjema for avtalegiro.
Post skal sendes
Medlemsblad kun på e-post
Jeg bekrefter med dette å ha lest informasjonen vedrørende Parats behandling av personopplysninger som fremgår av Parats hjemmeside (se www.parat.com under "Bli medlem"). Jeg samtykker til at Parat og Parat tillitsvalgte i min bedrift kan behandle personopplysninger om meg slik det er beskrevet.
Jeg ønsker innmelding fra

Jeg har blitt vervet