Parats utvlag

Parat har en rekke ulike utvalg, som arbeider regionalt, sentralt og internasjonalt. Noen utvalg, som regionutvalgene, består utelukkende av tillitsvalgte, mens andre, som sektorutvalgene, består av en blanding av tillitsvalgte og ansatte i Parat.